EPR™: kehittynyt suunnittelu yhdistyy uusimpaan huipputekniikkaan

EPR™ reactor 3D mock-up Copyright AREVA / Images et process

EPR™ on 1650 MWe:n painevesireaktori (PWR), maailman ensimmäinen rakennettava kolmannen sukupolven painevesireaktori. EPR™-reaktorit sisältävät useita uusia innovaatioita, mutta pohjautuvat silti luotettavalle ja käytössä hyväksi koetulle teknologialle. Niiden optimoitu suunnittelu on tulosta heti alun alkaen mukana olleiden säteilyturvallisuusviranomaisten ja asiakkaiden kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Erittäin pitkälle kehitetty reaktori

EPR™-reaktorin suunnittelu on tulosta vuosikymmeniä kestäneistä edistyksellisistä tutkimus- ja tuotekehitysohjelmista, joihin ovat antaneet erityisen panoksen CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Ranskan atomienergiakomissio) ja saksalainen Forschungszentrum Karlsruhe. EPR on testattujen ja käytössä hyväkoikoettujen AREVAn ja Siemensin valmistamien ranskalaisen N4- ja saksalaisen KONVOI-reaktorien suora seuraaja. Nämä ovat moderneimmat ja tehokkaimmat käytössä olevat reaktorit Ranskassa ja Saksassa.
Lisäksi EPR™-reaktori on suunniteltu käyttäen hyväksi sekä Ranskan että Saksan turvallisuusviranomaisten asiantuntemusta. Hankkeessa ovat suunnittelun alkuvaiheista lähtien olleet aktiivisesti mukana Euroopan ydinvoimayhtiöt. Lisäksi se on kehitetty yhtä aikaa European Utility Requirement (EUR) -vaatimusten kanssa, joten suunnittelu täyttää parhaalla mahdollisella tavalla nämä tekniset vaatimukset.

video

EPR turvallisuus

EPR-painereaktorin suunnittelu lähtee lainalaisuuksista, joiden hallitsemiseksi käytetään niin aktiivisia kuin passiivisia, toisistaan riippumattomia järjestelmiä kaikkien tilanteiden varalta.

Johtaja huipputekniikassa

Näin ollen EPR™-reaktori on optimoitu täyttämään uuden sukupolven ydinvoimalan korkeat turvallisuusvaatimukset. Se tarjoaa hinnaltaan hyvin kilpailukykyistä sähköntuotantoa. Reaktori on jatkuvan innovaatioprosessin kärjessä, mistä kertovat sen uudet ominaisuudet:

  • Ulompi lentokoneen törmäyksen kestävä (Airplane Crash, APC) kuori suojelee reaktorirakennusta, polttoainerakennusta ja kahta yhteensä neljästä turvallisuusjärjestelmärakennuksesta suuren lentokoneen törmäykseltä varalta.
  • Sydänsiepparin avulla sydänsulan voidaan ottaa talteen passiivisesti, siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että reaktorin paineastia pettää sydänsulamisonnettomuudessa.
  • Ydinenergian turvallisuutta on parannettu käyttämällä nelikertaisesti varmistettua turvajärjestelmää.
  • Aksiaalinen säästin jokaisessa höyrygeneraattorissa mahdollistaa korkeamman paineen ja parantaa voimalan tehoa.
  • Raskas neutroniheijastin ympäröi reaktorin sydäntä parantaen polttoaineen hyödyntämistä ja suojellen reaktorin paineastiaa ikääntymiseltä.
  • Käyttäjäystävällinen tietokoneistettu valvomo tuottaa korkealaatuista tosiaikaista tietoa.
French Civaux NPP / Copyright AREVA - C. Pauquet
German ISAR NPP : Copyright AREVA

Automaatiojärjestelmä: laitoksen ohjaus

Automaatiojärjestelmän suunnittelu ja siihen liittyvät laitteet täyttävät täydellisesti prosessi-, ydinvoimaturvallisuus- ja käyttövaatimukset. Sen alajärjestelmissä käytetään TELEPERM XS -teknologiaa, AREVAN digitaalista automaatioalustaa, joka on kehitetty ydinvoimaloiden turvallisuuden ja toimintojen luotettavuuden varmistamiseksi.

AREVA TELEPERM XS -järjestelmä on ensimmäinen turvallisuuteen liittyvä digitaalinen automaatiojärjestelmä, joka on saanut hyväksynnän US Nuclear Regulatory Commission -organisaatiolta. Se on tällä hetkellä hyväksytty ja käytössä Argentiinassa, Bulgariassa, Kiinassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Slovakiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Sveitsissä.

Turvallisuusnäkökulmasta suunniteltu automaatiojärjestelmä

Automaatiojärjestelmä ja sen laitteet noudattavat moninkertaisuuden, erilaisuuden ja erottelun periaatteita ohjatessaan EPR™-turvallisuusjärjestelmiä. Siksi automaatiojärjestelmä pystyy jatkamaan toimintaansa, vaikka yksi sen kanavista olisi pois käytöstä vian takia ja jokin toinen ennakoivan huollon takia.

video

EPR reaktorin instrumentaatio ja ohjausjärjestelmät