EPR™-reaktori: kestävän kehityksen mukainen reaktori

Olkiluoto3 - Finland Copyright AREVA / BOURDON PAIVI

EPR™-reaktori on muita askeleen edellä kestävän kehityksen kannalta. Optimoidun sydämen suunnittelun ja korkean tehokkuuden ansiosta reaktori on parannus olemassa oleviin kevytvesireaktoreihin ympäristön eduksi.

Vähemmän jätettä, parempi jätteen käsittely

EPR™-reaktori on suunniteltu vähentämään jätteen syntymistä ja mahdollistamaan paremman tavan hoitaa jätteitä.

Kaasujäte

Kaikki kaasujätteet suodatetaan EPR™-reaktorissa niiden radioaktiivisuustason laskemiseksi. Kaasupäästöjä kontrolloidaan ja seurataan poistopiipussa, jotta voidaan varmistaa, että niillä ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Nestemäinen jäte

Lisäohjaussauvojen ja suuremman sydämen ansiosta reaktori vaatii vähemmän boorausta, mikä vähentää nestemäisen jätteen määrää.

Polttoaineen käyttö ja siitä syntyvä jäte

Korkean toimintatehokkuuden ansiosta ydinpolttoaineen käyttö on joustavaa. Reaktori tarjoaa mahdollisuuksia soveltaa tehokkaita polttoainestrategioita, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta ja syntyvää jätettä.

Vedenkäyttö

EPR™-reaktorilla on hyvin korkea lämpötehokkuus, mikä tarkoittaa sitä, että jäähdytyksessä käytetään vähemmän ulkoa tulevaa vettä tuotettuun sähkömäärään nähden kuin muissa ydinvoimalatyypeissä.

Parempi tuotto, vähemmän tonttimaan tarvetta

Suuren tuotantokapasiteettinsa ansiosta EPR™-reaktori tuottaa saman määrän sähköä pienemmällä maapinta-alalla kuin muut energiantuottovaihtoehdot. Tämä korkea tuottavuus on erityisen edullista maissa, joissa pyritään rajoittamaan rakennettavien ydinvoimalayksiköiden määrää.

Pieni ympäristövaikutus

EPR™-reaktorissa on moderneja turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla voidaan rajoittaa epätodennäköisen onnettomuuden seuraukset voimala-alueelle ja näin välttää negatiivisia vaikutuksia lähiympäristössä.

Käyttö- ja huoltohenkilökunnan parempi suojaus

Yksi EPR™-reaktorin suunnittelun tärkeimmistä tavoitteista on laskea kollektiivista säteilyn tavoitearvoa 50 % suhteessa OECD-maiden nykyiseen keskiarvoon.

 • Lyhyemmät huoltoseisokit polttoaineen lisäämistä ja huoltoa varten
 • Parannuksia materiaalien suojauskapasiteettiin
 • Parempi potentiaalisesti radioaktiivisten järjestelmien ja komponenttien sijoittelu
 • Säteilysuojauksen paksuuden optimointi huoltotoimien mukaan 

Radioaktiivisuuden kollektiivisen annoksen odotetaan olevan puolet aiempien voimaloiden annoksesta. Tavoite on pitää kollektiivinen arvo noin 0,4 henkilö-sievertin tasolla reaktoria ja vuotta kohti, mikä on huomattavasti vähemmän kuin OECD-maiden ydinvoimaloiden keskimääräinen 1 henkilö-sievert. 

EPR™-reaktorin ympäristöedut lyhyesti

 • Uraaninkulutus laskee jopa 15% tuotettua megawattituntia kohti*
 • Parempi polttoaineenhallinta vähentää pitkäikäisten aktinidien muodostumista 10 % megawattituntia kohden*
 • Maksimoitu sähköntuotto
 • Lämpötehokkuus vähentää veden käyttöä*
 • Mahdollisuus käyttää sekoitettua kierrätettyä uraanioksidia (MOX) ja rikastettua uudelleenkäsiteltyä uraania (ERU)
 • Kollektiivinen annos on 30 % pienempi kuin World Association of Nuclear Operators -yhdistyksen jäsenten paras vuosittainen mediaaniarvo.

  (*)verrattuna 1000 MWe-luokan reaktoreihin