AREVA: vankka kokemus, maailmanluokan asiantuntemus

Civaux (France) AREVA / PAUQUET CLAUDE

AREVA rakentaa parhaillaan maailman ensimmäistä kolmannen sukupolven EPR™-reaktorisarjaa Ranskaan, Suomeen ja Kiinaan. Nämä rakennusprojektit nojaavat vankkaan aiempaan rakennuskokemukseen. Yhtiö on rakentanut voimaloita keskeytymättä 70-luvulta lähtien.

Laajan kokemuksen hyödyntäminen

Jokaisessa AREVAN nykyisistä EPR™-rakennusprojekteista on erilainen toimitussuunnitelma. Tämä monipuolinen ja tietämystä lisäävä kenttäkokemus osoittaa AREVALLE myös, miten yhtiö voi parantaa projektien toteuttamisen kaikkia vaiheita, mukaan lukien projektihallinnan ja organisoinnin, suunnittelutyön, valmistuksen, hankinnat ja itse rakentamisen.

AREVA kirjoittaa käsikirjaa monitahoisista Suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojekteista (EPC).

Palaute käynnissä olevista projekteista dokumentoidaan ja sitä käytetään hyväksi muissa projekteissa.
Taishanin projekteissa 50 % projektin johdosta, 50 % suunnittelu ja 90 % hankintahenkilöstöstä on työskennellyt OL3- tai FA3-projekteissa.

Vahvistaakseen tietopohjaansa AREVA on luonut koko konsernin kattavan palauteprosessin. Lukuisten ydinvoimaloiden rakennushankkeista saadut opit, mukaan lukien EPR-reaktorit ja polttoainesyklilaitokset, kerätään tehokkaalla ja jatkuvalla prosessilla. Jo 1600 erilaista tapahtumaa on tallennettu ja analysoitu.

Lisäksi AREVA on investoinut projektinhallintajärjestelmään, joka varmistaa, että kontrollitaso vastaa avaimet -käteen periaatteella valmistettujen ydinvoimalaprojekteien voatimuksia.

Tässä muutamia esimerkkejä uusimmista parannuksista käynnissä oleviin rakennusprojekteihin Taishan 1 - ja 2-projekteista:

  • TSN-projekti vaatii vain 40 % suunnittelutyötunneista, jotka olivat tarpeen ensimmäisen EPR™-projektin puoliväliin mennessä.
  • Reaktorirakennuksen rakentaminen ensimmäisestä betonivalusta reaktorirakennuksen kuvun pysyttämiseen on lyhentynyt 23 kuukautta Olkiluodon ja Taishanin projektien välillä
  • Höyrygeneraattorin toimitusaika on lyhentynyt 2 vuotta Olkiluodon ja Taishanin välillä.
  • Sydänsulan levitysalueen suojakerroksen toimitusaika on lyhentynyt lähes 70 % ensimmäisestä EPR™-projektista.

Vuosikymmenien aikana kertyneen asiantuntemuksen ja rakennuskokemuksen ansiosta – ja siksi, että yhtiöllä on halu ja kyky soveltaa tätä kokemusta – AREVA parantaa jatkuvasti rakennusprojektiensa toimitusta.

AREVAN kokemus lyhyesti

AREVA on rakentanut tai rakentaa parhaillaan 102 ydinvoimalaa 11 maassa. Voimaloista 91 on edelleen käytössä.

... ja 4 EPR™-yksikköä parhaillaan rakenteilla:

  • 1 Ranskassa (FA 3)
  • 1 Olkiluodossa, Suomessa (OL 3)
  • 2 Taishanissa, Kiinassa (TSN 1 ja TSN 2)