EPR™:n rakenne

EPR:n rakenne ja komponenttien sijoittelu tarjoavat poikkeuksellisen ja ainutlaatuisen suojan sisäisiä ja ulkoisia häiriövaikutuksia vastaan, etenkin maanjäristyksiä ja lentokoneen törmäystä.

Tutustu EPR™-reaktorivoimalan rakenteeseen. Sen pääkomponentit on esitelty alla.

Reaktorirakennus

Reaktorirakennus sijaitsee ydinvoimalaitoksen keskellä, ja siinä on sydämen höyrynsyöttöjärjestelmän pääkomponentit, suojarakennuksen sisällä sijaitseva hätäjäähdytysvesiallas (IRWST) ja sydänsieppari. Sen tärkein tehtävä on varmistaa suojaus sisäisiä ja ulkoisia häiriövaikutuksia vastaan kaikissa olosuhteissa, mukaan lukien onnettomuustilanteet.

Copyright AREVA / Images et Process

Maksimoitua suojausta varten reaktorirakennuksessa (1) on kaksi seinää: sisempi esijännitetty betonikuori, jossa on metallivuoraus (2), ja ulompi teräsbetonikuori (1).

Ulkokuori (1) peittää:

  • reaktorirakennuksen,
  • käytetyn polttoaineen rakennuksen (2),
  • kaksi yhteensä neljästä suojarakennuksesta (3)

Kaksi muuta suojarakennusta sijaitsevat etäämpänä (4) siltä varalta, että reaktorirakennus vahingoittuu.

Reaktorirakennuksessa on reaktorin jäähdytysjärjestelmä, jossa on reaktorin paineastia (3), neljä höyrygeneraattoria (4), paineistin (5) ja neljä reaktorin jäähdytyspumppua (6). Voimalarakennuksessa on myös erityinen sydämen jäähdytysalue (7), johon reaktoriastiasta ääritapauksessa valuva sydänsula kerätään ja jossa se jäähdytetään.

Reaktorirakennus, polttoainerakennus ja neljä turvallisuusrakennusta sijaitsevat yhtenäisellä teräsbetonilaatalla.

Polttoainerakennus

Polttoainerakennus sijaitsee samalla pohjalaatalla kuin reaktorirakennus ja turvallisuusrakennukset. Sen sisällä sijaitsevat tuoreen ja käytetyn polttoaineen välisäilytysallas sekä polttoaineen käsittelylaitteet.

Turvallisuusrakennukset

Copyright AREVA / Images et Process

Neljässä turvallisuusrakennuksessa sijaitsevat keskeiset turvallisuusjärjestelmät, kuten hätäruiskutusjärjestelmä ja hätäsyöttövesijärjestelmä ja niiden tukijärjestelmät.
Nämä turvajärjestelmät on organisoitu neljään osajärjestelmään. Jokainen niistä pystyy suorittamaan yksinään kaikki turvatoiminnot 100-prosenttisesti. Jokainen osajärjestelmä on asennettu yhteen neljästä turvallisuusrakennuksesta (3), jotka on erotettu reaktorirakennuksesta (1).
Tämä vähentää merkittävästi mahdollisuutta, että kaikki neljä järjestelmää joutuvat epäkuntoon yhtä aikaa. Ulkokuori peittää kaksi neljästä turvallisuusjärjestelmästä.

Päävalvomo

EPR™ Simulator / Copyryght Bourdon Paiivi

EPR™-reaktorissa on erityinen automaatiojärjestelmä, joka sijaitsee yhdessä turvallisuusrakennuksessa. Järjestelmä on täysin tietokoneistettu, ja siinä on käyttäjäystävällinen käyttäjärajapinta.
Valvomon automaatiojärjestelmän avulla käyttäjät voivat valvoa ja käyttää koko voimalaa. Järjestelmässä käytetään uusinta digitaaliteknologiaa, ja siihen on keskitetty kaikki käyttötiedot. Käyttäjät kontrolloivat kaikkia voimalan toiminnan kannalta tärkeitä parametreja, ja heillä on käytettävissään reaaliaikaiset koostetiedot. Täysin digitalisoitu automaatiojärjestelmä vähentää merkittävästi inhimillisen virheen vaaraa, sillä järjestelmä tarjoaa käyttäjille teknistä ja käyttötukea ja ohjausta kaikissa tilanteissa.

Erikoisesti suunnitellut kulkureitit ja tuuletusjärjestelmät varmistavat, että valvomoon pääsee hätätilanteessa, ja teräsbetoni suojaa sitä ulkoisilta häiriövaikutuksilta. Jos valvomoon ei pääse, voimalaa voi ohjata etäämpänä sijaitsevasta ohjausasemasta käsin.

Dieselrakennukset

Hätädieselgeneraattorit, joita käytetään varmistamaan ulkoista sähkönsyöttöä, sijaitsevat kahdessa erillisessä rakennuksessa. Ne tuottavat sähköä turvallisuustoiminnoille, jos sattuu sähkökatkos.
Hätädieselgeneraattoreita on neljä kappaletta, ja jokainen niistä syöttää yhtä alaturvallisuusjärjestelmää, lisäksi viimeisenä varmistuksena on vielä kaksi erillistä dieselgeneraattoria.

Reaktorirakennuksen tapaan nämä erilliset rakennukset on rakennettu teräsbetonista, joka kestää erittäin hyvin ulkoisen rasituksen.

TURPIINIRAKENNUS

Turpiinirakennuksessa on vaihtosähkögeneraattori ja muuntaja, joka on kytketty verkkoon. Tämä laitteisto muuttaa höyryn sähköksi.
EPR™-ydinhöyryn syöttöjärjestelmä sopii yhteen monien eri valmistajien turpiinien kanssa.

Osien summa: turvallisuus

EPR™-voimala on suunniteltu täyttämään äärimmäisen tiukat turvakriteerit. Vankan betonikuorensa ansiosta se kestää hyvin ulkoiset häiriövaikutukset. Reaktorirakennuksen kaksinkertaiset seinät ja erillinen osasto eristävät sydämen tehokkaasti, jos sydämensulamisonnettomuus tapahtuu. Turvallisuutta on parannettu käyttämällä nelinkertaista rinnakkaista turvajärjestelmää, ja käyttäjäystävälliseksi suunnitellussa tietokoneistetussa valvomossa tarkkaillaan käyttötietoa tosiajassa.