STRATEGIA: KATTAVIA, TURVALLISIA JA PUHTAITA RATKAISUJA

AREVA on yksi maailman johtavista, entistä pienemmillä CO2-päästöillä tuotettavan sähkön tuottajista.

Yhtiö tarjoaa laitteita ja palveluja, joiden avulla voidaan tuottaa puhtaampaa energiaa turvallisemmissa olosuhteissa.

TURVALLISUUS JA AVOIMUUS, KASVUN TUKIPILARIT

AREVA ei tingi ydinvoiman turvallisuudesta. Jatkuvan kehityksen periaatetta noudattaen AREVA asettaa vaatimuksensa parhaiden kansainvälisten standardien yläpuolelle. Ihmisten ja ympäristön suojelu perustuu kaikkien toimintaan osallistuvien osapuolten valppauteen.

Samalla AREVA korostaa vuoropuhelua ja neuvottelemista osapuolten välillä. Konserni noudattaa täyttä avoimuutta strategiaansa ja toimintaansa esitellessään. Yhtiö pyrkii näin saamaan laajemman hyväksynnän toiminnalleen.

JATKUVAN KEHITYKSEN SEURAAMINEN YDINENERGIA-ALALLA

Saavuttaakseen johtavan aseman ydinenergiateollisuudessa konsernin kokonaistarjonta kattaa koko tuotantosyklin.

Konserni on maailman suurin ydinenergia-alan palveluntoimittaja ja myös rakentaa uusia laitoksia. Uusin kehitysaskel on kolmannen sukupolven reaktori, joka vastaa erittäin korkeita turvallisuuskriteerejä.

EPR™-reaktorin suunnittelussa on otettu huomioon kolme merkittävää tapahtumaa: Three Mile Islandin onnettomuus, Tshernobylin katastrofi ja syyskuun 11. päivän iskut. Myös Fukushiman kokemukset on kaikin puolin otettu huomioon, jotta olemassa olevien voimaloiden turvallisuutta voidaan parantaa edelleen.

UUSIUTUVIEN ENERGIAMUOTOJEN KEHITYS

AREVA on hankkinut yritysostoin edistynyttä teknologiaa offshore-tuulivoiman ja aurinkolämmön alalla. Konsernin biomassaa hyväkseen käyttävät valmiit ja rakenteilla olevat laitokset vastaavat noin sataa 3000 MW:n voimalaa. AREVA työskentelee myös sähkön varastoinnin alalla tytäryhtiönsä Hélionin kautta.

Ydinenergiaa ja uusiutuvaa energiaa voidaan lisäksi käyttää samassa kohteessa. AREVA kehittää yhteistyössä kumppaneittensa kanssa "clean energy parks" -ratkaisuja (vähän hiiltä tuottavia energialaitoksia): ensimmäinen on suunnitteilla Yhdysvaltain Ohioon yhteistyössä Duke Energy -yhtiön kanssa, seuraavat Kaliforniaan Fresno Nuclear Energy Group -konsernin kanssa ja Kanadaan New Brunswick Power-sähköyhtiön kanssa.