TUTKIMUS JA INNOVAATIO: ENSISIJALLA TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS

Vastakseen paremmin asiakkaiden odotuksiin AREVA investoi jatkuvasti enemmän tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioon. AREVA-konserni kehittää innovatiivista tekniikkaa parantaakseen tuotteidensa ja palveluidensa turvallisuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta. Teknologian kehittäminen palvelee asiakkaita, ja on tunnustettu ympäri maailman.

YHÄ SUUREMPIA INVESTOINTEJA

Vuonna 2011 konsernin tutkimukseen ja tuotekehitykseen (R&D) investoima summa nousi 294 miljoonaan euroon eli 3,3 prosenttiin liikevaihdosta. Suhde on pysynyt samana tilivuodesta 2010 lähtien, jolloin tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut ilman kaivosten etsintää ja käyttöä olivat 301 miljoonaa euroa eli niinikään 3,3 % liikevaihdosta.

Asiantuntemustaan edistääkseen konserni on antanut tutkimus- ja innovaatio-osastolleen keskeisen roolin koko toiminnassa. Integraation avulla voidaan konsernin sisäisesti vaihtaa tietoa parhaista menettelytavoista ja optimoida tutkimus- ja tuotekehitystoiminta (teknologian seuraaminen, tietojen hallinta, monialaiset tutkimushankkeet jne.). Lisäksi konserni kehittää arvokkaita kansainvälisiä tieteellisiä ja teknisiä kumppanuussuhteita.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS TURVALLISUUDEN JA TEHOKKUUDEN PALVELUKSESSA

AREVA käynnistämät tutkimusohjelmat ovat lähellä asiakkaiden tarpeita. Ne keskittyvät seuraaviin seikkoihin:

  • turvallisuus,
  • kustannusten alentaminen,
  • laitteiden ja laitosten tehokkuus,
  • radioaktiivisen loppujätteen määrän minimoiminen,
  • polttoaineen saatavuus,
  • luonnonvarojen säästäminen.

Tieteellisellä ja eettisellä komitealla on tärkeä rooli konsernin tulevaisuusajattelussa.
Se koostuu kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoista ja laatii johtoryhmälle suosituksia tulevaisuuden energiantuotannon haasteisiin liittyen.