AREVAN projektit Suomessa

AREVA jatkaa parhaillaan kolmannen sukupolven EPR™-reaktorin rakentamista Suomessa. Olkiluodossa AREVA-Siemens-konsortio jatkaa töitä Pohjois-Euroopan kaikkien aikojen suurimmassa teollisuusprojektissa. AREVA työskentelee Suomessa myös olemassa olevien voimaloiden kanssa ja on tehnyt tarjouksen EPR™-reaktorista kahteen muuhun rakennusprojektiin.

Uusia rakennusprojekteja

AREVAN osuus Olkiluoto 3-projektissa koskee voimalarakennusten, polttoaineen ja reaktorin toimittamista. Toimitukseen kuuluu tekninen rakentaminen sekä voimalan eri osat, mukaan lukien reaktorirakennus, jätteiden varastointirakennus ja EPR™-simulaattori. AREVA toimii työyhteenliittymän johdossa valvoen projektia ja erityisesti koko voimalan teknistä ja toiminnallista koordinointia.

AREVA toimittaa uraania ja jalostamispalveluja, joita tarvitaan polttoaineen valmistamisessa ensimmäisten käyttövuosien aikana.

OLEMASSA OLEVIEN VOIMALOIDEN HUOLTAMINEN

AREVA on mukana Suomen neljän ydinvoimalan toiminnassa huollon ja normien edellyttämien kunnostusten osalta. AREVA kehittää parhaillaan polttoaineen käsittelyyn liittyvän toimintansa ulkomaanvientiä.

AREVA allekirjoitti joulukuussa 2004 sopimuksen Loviisan ydinvoimalan kahden 510 MWe painevesireaktorin (REP) ohjaus- ja käyttöjärjestelmien uudistamisesta.

AREVA toimittaa myös polttoaineen OL 1- ja OL 2-voimaloille.

Uudet rakennusprojektit

AREVA jätti vuonna 2012 tarjouksensa EPR™-reaktorin toimittamisesta Fennovoiman voimalaan Pyhäjoelle, Pohjois-Pohjanmaalle. EPR™ on toinen Fennovoiman tutkimasta kahdesta teknologiavaihtoehdosta. Lopullinen toimittaja on tarkoitus valita vuoden 2013 kuluessa. Fennovoiman rakennuslupa-anomus tulee tehdä viimeistään heinäkuussa 2015.

Uusi ydinvoimala hanke on tärkeä Pyhäjoen alueen kehittämiseksi. Projektiin osallistuu alueen kuntia ja monia merkittäviä teollisuuslaitoksia. Lisätietoja saat Fennovoiman sivuilta.

EPR™-teknologia kuuluu myös TVO:n valitsemiin vaihtoehtoihin Olkiluoto 4 -ydinvoimalan tarjouspyynnössä. Tarjouskilpailu on parhaillaan käynnissä ja siihen odotetaan ratkaisua vuoden 2013 ensimmäisten kuukausien kuluessa. Lisäksi TVO:n tulee jättää rakennuslupahakemus viimeistään heinäkuun alussa 2015. TVO suunnittelee valitsevansa lopullisen toimittajan talvella 2013-2014.