EPR™ -reaktori: rakennettu turvallisuutta ajatellen

Ydinenergian turvallisuus on keskeinen periaate EPR™ -reaktorin konseptissa, jonka suunnittelun alkuvaiheista lähtien ovat mukana olleet sekä Ranskan että Saksan turvallisuusviranomaiset. Siksi EPR™-reaktorilla on ainutlaatuisen korkea turvallisuustaso ja se kestää hyvin sekä sisäisiä että ulkoisia häiriövaikutuksia.

EPR™-suunnittelu lähtee deterministisestä lähestymistavasta, jota täydennetään todennäköisyystutkimuksilla. Suunnittelussa käytetään hyväksi myös aikaisempaa kokemusta turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi koeteltujen teknologioiden täyden diverssiyden, komplementaarisuuden ja moninkertaisuuden kautta. Diverssit järjestelmät ehkäisevät yhteiset viat (common-cause failure), ja moninkertaisuus suojaa yksittäisiltä vioilta. Optimaalinen aktiivisten ja passiivisten järjestelmien yhdistäminen hyödyntää komplementaarisia ratkaisuja, jolloin saavutetaan kattavat suojatoimet.

Kestävyys äärimmäisiä häiriötekijöitä vastaan

Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien yksinkertaisuus, moninkertaisuus ja erilaisuus takaavat, että järjestelmät ovat luotettavia ja tehokkaita.

Valmiina ennakoimattomiin tapahtumiin

EPR™-konsepti noudattaa "syvyyspuolustuksen" periaatetta.

EPR™-reaktorin turvallisuus lyhyesti

EPR™-reaktori on suunniteltu suojaamaan lähialueiden asukkaita ja ympäristöä sisäisiltä tai ulkoisilta häiriötekijöiltä.