ÄÄRIMMÄISTEN HÄIRIÖVAIKUTUSTEN KESTO JA TEHOKAS JÄÄHDYTYS 

EPR™-reaktori on suunniteltu kestämään äärimmäisiä häiriövaikutuksia, kuten maanjäristykset, tulvat, äärimmäiset lämpötilat, lentokoneen törmäys ja räjähdykset, sekä tällaisten häiriövaikutusten yhdistelmät.

 • VARAUTUMINEN VAKAVIIN REAKTORIONNETTOMUUKSIIN
 • Luotettavuutta moninkertaisuuden avulla

  Laitteet ja järjestelmät on valmistettu vähentämään epätavallisia tapahtumia, jotka voivat johtaa onnettomuuteen.
  Suunnitteluvaiheessa on huomioitu laajempi käyttöolosuhteiden alue, esimerkiksi sammutusvaiheet on otettu huomioon.

  Turvallisuusjärjestelmät

  Click to enlarge

  EPR™-reaktorissa on neljä erillistä osaturvallisuusjärjestelmää, jotka sijaitsevat neljässä eri "osastossa". Turvallisuusjärjestelmät on varmistettu nelinkertaisesti mekaanisten ja sähköisten osiensa sekä tukena toimivan automaatiojärjestelmänsä osalta. Tämän tuloksena jokainen turvallisuusjärjestelmä kykenee yksinään suorittamaan 100-prosenttisesti kaikki voimalan turvallisuustoiminnot.

  Jokainen EPR™-reaktorin turvallisuusrakennus sisältää yhden alaturvallisuusjärjestelmän, jossa on:

  • järjestelmä veden ruiskuttamiseksi reaktorin paineastiaan, jos jäähdyte häviää,
  • höyrygeneraattorin hätäsyöttövesijärjestelmä,
  • sähkö- ja automaatiojärjestelmät.

  Reaktorin neljän turvallisuusjärjestelmän ansiosta huolto voidaan tehdä käytön aikana (ajamatta voimalaa alas). Tämä mahdollistaa oikea-aikaisen ennakoivan huollon, joka ei riipu aikataulun mukaisista seisokeista. Näin turvallisuusjärjestelmien luotettavuus paranee.

  Hätävirransyötön varmistus

  Jos ulkoa tuleva sähkönsyöttö katkeaa, EPR™-reaktori voi jatkaa toimintaa itsenäisesti ja turvallisesti verkosta irrallaan ja syöttää virtaa laitoksen omille laitteille. Tämä on mahdollista, koska reaktori sietää generaattorin kuorman hylkäämisen 100 % kuormasta tai alle ilman, että reaktoriturbiini suojaus laukeaa.

  Jos voimala kuitenkin sammuu sen lisäksi, että ulkopuolinen virransyöttö katkeaa, EPR™- reaktori käyttää sisäisiä virransyöttöjärjestelmiään, jotka sijaitsevat suojatuissa ja fyysisesti erillisissä rakennuksissa. Jokainen neljästä hätädieselgeneraattorista (yksi kullekin alaturvallisuusjärjestelmälle) voi syöttää virtaa turvalaitteille 72 tunnin ajan.

  Nämä hätädieselgeneraattorit on varustettu erilaisilla virransyöttöjärjestelmillä, jotka ovat eri valmistajien suunnittelemia ja valmistamia. Tämä estää yhteisen syyn aiheuttamat viat.

  Nämä kaksi rinnakkaista SBO (Station Black-out) -hätägeneraattoria pystyvät toimittamaan virtaa 24 tunnin ajan sähkökatkon sattuessa. Lisäksi reaktorirakennuksessa sijaitseva akusto pystyy pitämään kriittiset laitteet toiminnassa 12 tunnin ajan.

  Kun virtaa on saatavilla, jokainen turvajärjestelmä voi yksinään taata jäähdytyksen.

  Polttoainerakennus

  Polttoainealtaassa voidaan säilyttää käytettyä polttoainetta, kunnes se kuljetetaan voimalan ulkopuolelle. Näin voimala voi käsitellä käytettyä polttoainetta hyvin joustavasti ja autonomisesti.

  Polttoainealtaassa on kaksi rinnakkaista jäähdytysjärjestelmää, joiden varmistuksena on kolmas, erillinen järjestelmä.

 • Tehokas jäähdytysjärjestelmä: omavaraisuus yli 7 vuorokautta

  Kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja erityisesti siinä tapauksessa, että voimalan ulkopuolinen sähkönsyöttö pääjäähdytysjärjestelmään katkeaa, EPR™-konsepti sisältää moninkertaisia voimalan sisäisiä ratkaisuja sydämen jäähdyttämiseksi ja voimalan pitämiseksi kunnossa.

  Suurempi voimalan sisäinen jäähdytysvesivarasto

  Normaalikäytössä olevan jäähdytysjärjestelmän lisäksi jokainen neljästä turvallisuusjärjestelmästä voi jäähdyttää reaktorin sydäntä kahden alajärjestelmän avulla:  

  • Hätäsyöttövesijärjestelmät (EFWS) voivat hoitaa jäähdytyksen höyrygeneraattorin sekundäärijärjestelmän kautta. Ne saavat veden neljästä vesisäiliöstä (kokonaistilavuus 1600 m3), joita on yksi jokaisessa neljässä turvarakennuksessa. Näitä säiliöitä voi täyttää uudestaan 2600 m3:n palontorjuntasäiliöstä tai muista laitosalueen vesivarastoista.
  • Turvaruiskutusjärjestelmä (SIS) jäähdyttää reaktorin sydäntä suoraan käyttäen ensin boorivesivarastoa, joka koostuu neljästä paineistetusta vesisäiliöstä (kokonaiskapasiteetti: 200 m3) ja suuresta reaktorin suojarakennuksen pohjalla, suojarakennuksen sisällä olevasta 1800 m3:n hätäjäähdytysvesialtaasta.

  Suuret suojatut polttoaineen ja veden varastot takaavat jäähdytyksen yli 7 vuorokauden ajaksi, ennen kuin niihin on saatava täydennystä laitoksen ulkopuolisista lähteistä.

  Jos yhteyttä sähköverkkoon tai jäähdytyslähteeseen (esim.mereen) ei ole saatu yli 7 vuorokauteen, polttoaine- ja vesitäydennys on mahdollista liikkuvasta lähteestä jälkilämmön poistamiseksi.

 • Inhimillisten virheiden vähentäminen

  Inhimillisen virheen mahdollisuuden vähentäminen käyttämällä alan huippua edustavaa automaatiojärjestelmää

  control room 3D presentation

  Valvomossa toimii täysin digitalisoitu automaatiojärjestelmä, joka on osoittautunut luotettavammaksi kuin analogipohjaiset edeltäjänsä.
  Valvomon automaatiojärjestelmän avulla käyttäjät voivat valvoa ja käyttää koko voimalaa.

  Järjestelmä on varustettu uusimmalla digitaalitekniikalla ja se näyttää keskitetysti kaikki käyttötiedot käyttäjäystävällisissä työasemakohtaisissa käyttöliittymissä. Käyttäjät hallitsevat täysin koko voimalan tärkeitä parametreja ja heillä on käytettävissään reaaliaikainen koostetieto. Erikoisesti suunnitellut kulkureitit ja tuuletusjärjestelmät varmistavat kulun valvomoon hätätilanteessa, ja teräsbetoni suojaa sitä ulkoisilta häiriövaikutuksilta. Jos valvomoon jostain syystä ei pääsisi, voimalaa voi ohjata etäohjausasemasta käsin.

  Digitaalinen automaatiojärjestelmä vähentää inhimillisen virheen vaaraa käytön ja huollon aikana, koska:

  • se on helpompi ylläpitää,
  • se antaa ohjeita epätavallisessa tilanteessa,
  • se minimoi mahdollisuuden, että viat jäävät huomaamatta.

  EPR™-reaktorin automaatiojärjestelmän arkkitehtuuri täyttää syvyyssuuntaisen turvallisuuden ja erilaisuuden kansainväliset vaatimukset. Sen keskeisiä ominaisuuksia ovat yksinkertaisuus ja vahvuus. Arkkitehtuuri perustuu useampaan puolustuslinjaan ja se määrittää automaatiojärjestelmien minimitason (automaatio-osa) siihen liittyvien toimintojen prosessoimiseksi.