VALMIINA ENNAKOIMATTOMIIN TAPAHTUMIIN

EPR™-reaktorikonsepti noudattaa syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun periaatetta, mikä tarkoittaa, että kaikki mahdolliset uhat otetaan huomioon, jotta voimalan suojakerrosten kestävyys voidaan varmistaa ja epätodennäköisen onnettomuuden seuraukset voidaan rajoittaa ydinvoimala-alueelle.

Lista mahdollisista tapahtumista, jotka on luokiteltu suunnitteluperusteissa niiden tapahtumisen todennäköisyyden mukaan:

  • normaalikäyttö (esim. voimalan käynnistys, alasajo, voimalan oma kuormitus…),
  • ennakoidut käyttötapahtumat (esim. voimalan ulkopuolisen virransyötön katkeaminen, pääsyöttöveden tulon katkeaminen…),
  • harvinaiset onnettomuudet (esim. höyrygeneraattorin putken rikkoutuminen, jäähdytteenmenetysonnettomuus,…),
  • rajoittavat onnettomuudet (esim. suuri jäähdytteenmenetysonnettomuus, päähöyrylinjan rikkoutuminen…),

Laajennetut suunnitteluperusteet laajentavat huomioon otettavien onnettomuuksien aluetta osoittaen, että suunnittelu on kestävää.

  • Vakavien onnettomuuksien vaikutusten vähentäminen
  • Reaktorisydämen sulaminen
    Corium spreading area / Copyright AREVA - Images et Process

    Jos epätodennäköinen reaktorin sydämen sulaminen tapahtuu, sydänsula kerätään talteen passiivisesti, ja se eristetään ja jäähdytetään erikoisesti tähän suunnitellulla alueella reaktorirakennuksen sisällä. Tälle alueelle saadaan vettä reaktorirakennuksen sisällä olevasta säiliöstä sydänsulan leviämisen jälkeen.
    Äärimmäisissäkin tapauksissa onnettomuus voidaan rajoittaa reaktorirakennuksen sisään.

    EPR -reaktorirakennuksen suojana on:

    • Paksu ulompi teräsbetonikuori. Ulomman seinän paksuus on 1,8 metriä
    • Paksu sisäseinä on valmistettu esijännitetystä teräsbetonista. Sisäkuori on päällystetty sisältä kaasutiiviillä metallikuorella. Sisempi seinä on 1,3 metrin paksuinen
    • Rengasmainen välitila seinien välissä on 1,8 metrin levyinen.

  • Vedyn muodostaman vaaran pienentäminen

    Monet ominaisuudet EPR™ -reaktoreissa auttavat vähentämään vakavan onnettomuuden ja polttoaineen vahingoittumisen myötä syntyvää vedyn muodostumisen riskiä. Suojarakennuksen erikoissuunnittelu ja reaktorirakennuksen suuri tilavuus edesauttavat vedyn passiivisen pitoisuuden laskua ja estävät vedyn räjähdyksen reaktorirakennuksessa.

    Suojarakenteessa on myös passiivisia katalyyttisiä vedyn rekombinaattoreita, jotka estävät vetykaasun kerääntymisen ja siihen liittyvän syttymisvaaran.

    Suojarakennuksen esijännitetty sisäkuori on suunniteltu kestämään painetta, joka voi muodostua vetypäästöjen syttymisen seurauksena.

  • Ulkoiset säteilypäästöt
    double enveloppe du reacteur

    EPR™-reaktorin suojaus on suunniteltu vähentämään säteilyn lähiympäristön asukkaille aiheuttamia vaaroja seuraavilla ratkaisuilla:   

    • vankka rakenne estää säteilypäästöt todennäköisimmissä normaali- ja onnettomuustilanteissa  
    • metallivuoraus, joka estää radioaktiivisen materiaalin vuotamisen
    • rengasmainen välitila reaktorin kaksinkertaisen kuoren välissä, jossa kaikki kaasumaiset päästöt pysyvät hallinnassa.
  • Tihutyöt

    Suojausta tihutöitä vastaan, mukaan lukien mahdollisuus, että suuri matkustajalentokone törmää voimalaan, on vahvistettu käyttämällä vahvoja kaksinkertaisia betoniseiniä suojamaan EPR™-reaktoria.

    Double-walled concreteshell

    EPR™-reaktorirakennus, kaksi neljästä turvallisuusrakennuksesta ja käytetyn polttoaineen allas polttoainerakennuksen sisällä on suojattu seuraavasti:  

    • Ulkokuori on riittävän vahva absorboimaan törmäyksen voiman. Se on valmistettu teräsbetonista.Se suojelee kaikkia arkoja alueita, mukaan lukien reaktorirakennuksen, polttoainerakennuksen ja kaksi neljästä suojarakennuksesta.
      Ulkoseinien paksuus on 1,30 metriä.

    • Sisempi kuori on valmistettu esijännitetystä teräsbetonista, ja se on päällystetty sisäpuolelta paksulla metallipäällystyksellä. Se on vähintään 1,3 metrin paksuinen.

    Säteilypäästöjen ehkäisemiseksi EPR-reaktorirakennuksessa on lisäksi:

    • Rengasmainen 1,8 metrin levyinen välitila seinien välissä.

    Voimalan sisällä jokainen turvajärjestelmä on erotettu omaan rakennukseen, mikä parantaa suojausta väkisin tapahtuvaa tunkeutumista vastaan ja myös tulipalon tai tulvan aiheuttamaa vaaraa vastaan.

    EPR -reaktorirakennuksen suojana on:

    • Paksu ulompi teräsbetonikuori. Ulomman seinän paksuus on 1,8 metriä
    • Paksu sisäseinä on valmistettu esijännitetystä teräsbetonista. Sisäkuori on päällystetty sisältä kaasutiiviillä metallikuorella. Sisempi seinä on 1,3 metrin paksuinen
    • Rengasmainen välitila seinien välissä on 1,8 metrin levyinen.

  • Maanjäristykset

    EPR™-reaktorilaitoksen pohja on yhtenäinen 6 metrin paksuinen teräsbetonilaatta, joka auttaa kestämään vakavat maanjäristykset.

    Rakennukset kestävät myös paremmin maanjäristyksiä, koska niiden korkeus on minimoitu. Lisäksi voimalan raskaimmat komponentit, kuten vesisäiliöt, on asennettu mahdollisimman alas turvallisuuden vuoksi.