EPR™-REAKTORIN TURVALLISUUS LYHYESTI

EPR™-reaktori on suunniteltu suojaamaan lähialueiden asukkaita ja ympäristöä, jos sisäisiä tai ulkoisia häiriövaikutuksia esiintyy. Tässä muutamia optimoidun turvallisuuden mahdollistavia ominaisuuksia:

Suojaus vakavilta häiriövaikutuksilta

 • Vankka suojarakennus kestää ulkoisen aggression aiheuttaman suoran törmäyksen ja siitä johtuvan tärinän 
 • Betoninen pohjalaatta sekä mahdollisimman matalalle sijoitetut laitteet maanjäristyksen varalta

Tehokkaat jäähdytysominaisuudet

 • Neljä erillistä turvajärjestelmää, jotka on erotettu fyysisesti ja joista jokainen pystyy yksinään hoitamaan kaikki turvallisuustoiminnot, kaksi näistä suojattu lentokoneen törmäyksen kestävällä kuorella, kaksi muuta niistä suojattu sijoittamalla fyysisesti erilleen
 • Suuri jäähdytysvesivarasto, joka pystyy jäähdyttämään järjestelmän suoraan niin primääri- kuin sekundaarijärjestelmän kautta
 • Erilliset, erotetut ja suojatut hätägeneraattorit varmistavat virransyötön jäähdytysjärjestelmiin sähkökatkoksen sattuessa
 • Suojattu ja eristetty reaktorin polttoaineallas, joka jäähdytetään monikertaisella, erillisellä järjestelmällä
 • Joustava valvonta digitaalisella automaatiojärjestelmällä, joka on suunniteltu moninkertaisuus-, erottelu- ja erilaisuusperiaatteella
 • Yli 7 vuorokauden omavaraisuuden takaavat vesivarastot voimalan yhteydessä jäännöslämmön poistamiseksi.

Ympäristövahinkojen ehkäisy

 • Parannettu paineen ja vedyn hallinta lisävaroventtiilien ja passiivisten autokatalyyttisten rekombinaattoreiden avulla
 • Pitkälle kehitetty sydänsulan talteenotto siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että sydän sulaa
 • Vuotamaton suojarakennus estää radioaktiivisuuden leviämisen ja kestää korkeaa painetta ja kuumuutta