Olkiluoto 3: maailman ensimmäinen  kolmannen sukupolven EPR™-reaktori

Ensimmäistä kolmannesukupolven EPR™-reaktoria rakennetaan parhaillaan Suomessa Eurajoen Olkiluodossa TVO:n tilauksesta. Sähköntuotantoyhtiön osakkaina toimii suomalaisia teollisuus- ja sähköyhtiöitä. Yhtiö omistaa ja käyttää jo kahta ydinvoimalaa (Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2) Eurajoella. Lähes 4 000 henkeä 55 eri maasta työskentelee EPR™-projektissa. Kyseessä on kautta aikojen suurin teollinen projekti Pohjois-Euroopassa.

Olkiluodon rakentamisen toteutusaste 82 %

Olkiluoto 3-projekti on kokonaisuudessaan yli 80-prosenttisesti valmis ja se on siirtymässä käyttöön otto vaiheisiin.

Tunnuslukuja projektin edistymisestä:
 • Laitekomponenttien asennuksen edistyminen: 80 %
 • Putkiston asennusten valmistusaste: 80 %
 • Sähkölaiteasennuksen fyysinen edistyminen: 80 %
 • Ilmanvaihdon fyysinen edistyminen: 75 %
 • Viimeistelytöiden edistyminen: 70 %
 • Reaktori & polttoainealtaat: asennus ja tiiviystestit suoritettu

Vuonna 2012 rakentamisen ja viimeistelyn loppuvaiheet ovat tehostuneet ja testaukset reaktori-
ja turbiinirakennuksessa alkaneet. Samassa yhteydessä on valmisteltu laitoksen Käyttöönottoa TVO:lle.

Vuonna 2012 tehdyissä käyttökokeissa tehtiin mm: 

 • jäähdytyspiirin veden täyttö yhteistyössä AREVA-Siemens-konsortion ja TVO:n tiimien kanssa. Tämä merkitsee käyttöä edeltävän kolmikantayhteistyön ensimmäisen vaiheen päätökseen saattamista menestyksellisesti.
 • höyrypiirien lopullinen puhdistus höyrygeneraattorien ja turbiinin välillä
 • sähköverkkojen käyttöönotto.

 • mekaanisten yksiköiden käsittely altaissa ja jätteiden käsittelyteknologian testauksen käynnistyminen

Automaattiseen ohjausjärjestelmään liittyviä asiakirjoja valmistellaan, jotta säteilyturvaviranomaiset voisivat antaa lopullisen hyväksynnän ja automaattisen ohjausjärjestelmän keskusten lopputestit voitaisiin käynnistää. Kokeet on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2013 heti kun automaatio-ohjauksen keskukset on toimitettu OL3:een ja ne on saatu asennettua ja kytkettyä.

Rakennustyöt ja erityisesti putkisto- ja viimeistelytyöt jatkuvat vuonna 2013. 

Konserni ja asiakas ovat olleet yhteydessä yleissuunnittelusta heinäkuussa 2012. Konserni on sitoutunut toimittamaan vahvistetun yleissuunnitelman ennen vuoden 2012 loppua. Siinä määritetään TVO:n kanssa tarkemmin luovutuksen vaiheet reaktorin (tai polttoaineen) lataamisesta siihen asti, kun laitos otetaan tuotantokäyttöön verkossa.

Olkiluodon rakentaminen tuo runsaasti alueellista hyötyä

Veroedut

 • Olkiluoto 3-ydinvoimalan rakennustyömaalla työskentelevä ulkomainen työvoima on tuottanut
  20 miljoonan euron verotulot.
 • Eurajoen, Rauman ja Porin alueella oleskelevien ulkomaalaisten työntekijöiden maksamien kunnallisverojen määrä nousi vuonna 2011 lähes 19,8 miljoonaan euroon. Luku on huomattavasti korkeampi kuin edeltävänä vuonna. Suurin osa verotuloista on peräisin henkilöiltä, jotka työskentelevät Olkiluodossa.
 • Rauma on saanut lähes 10,4 miljoonaa euroa verotuloja, eli noin 8,3 % budjetistaan.
 • Olkiluodon ydinvoimalan rakentamiseen on osallistunut yli 3 000 henkeä tänä syksynä.
  Suurin osa työntekijöistä on ulkomaalaisia, ja heidän tuloistaan on maksettu veroa Suomessa. Verohallinnon mukaan summat näkyvät merkittävästi kunnan vuoden 2011 tuloissa.
 • Alueen hotellien käyttöaste on noussut noin + 60 %.
 • Palvelualan toiminta, esimerkiksi ravintolatoiminta ja vähittäiskauppa, on kasvanut merkittävästi.
 • Satakunnassa projektissa on mukana 200 yritystä.

Pysyviä etuja

 • Ulkopuolisten palvelujen tarve ja tarjonta kasvaa vuosittain. 
 • Ydinvoimaloiden laajoissa vuosinuolloissa on mukana satoja alihankkijoita.
 • Osaamispääoman kasvaminen alueella
 • Lisätietoja
 • Lyhyesti
  • Sijaintipaikka: Olkiluoto, Suomi
  • Asiakas: Teollisuuden Voima Oyi (TVO)
  • Toimitus: 1 EPR™ -voimala, avaimet käteen
  • Nettosähköteho: 1600 Mwe
  • Reaktorin lämpöteho: 4300 MWth
  • Vuosittainen sähköntuotto: 13 TWh
 • Keskeisiä lukuja
  • Joulukuu 2003: sopimus allekirjoitetaan
  • Lokakuu 2005: rakentaminen alkaa
  • Kesäkuu 2010: pääosa rakennuksista valmistuu
  • Kesäkuu 2010: reaktoriosan asennus
  • Joulukuu 2010: 3 höyrygeneraattorin asennus
  • Helmikuu2011: 4 höyrygeneraattorin asennus
  • Kesäkuu 2011: ulkokuori valmistuu
  • Syyskuu 2011: primääripiirin asennus valmistuu
 • Ominaisuudet
  • Polttoaine: uraanioksidi (UO2)
  • Polttoaineen keskimääräinen rikastusaste: 3 - 5 % U-235
  • 32 tonnia polttoainetta kuluu vuosittain
  • Kokonaistuottavuus: 37 %
  • Reaktorirakennus: korkeus 63 metriä
  • Höyryn keskilämpötila 290 °C
  • Turpiinien nopeus: 1500 kierrosta minuutissa 
 • Lupamenettelyt

  OL3 on käynyt läpi tiukan kaksivaiheisen lupamenettelyn Suomen säteilyturvallisuusviranomaisten (STUK) vaatimusten mukaisesti.

  STUK tarkastaa yksityiskohtaisen suunnitelman ja rakennusmenetelmät (voimalakokonaisuuden) ennen voimalan käyttöönottoa. Prosessi vaatii suunnitteluasiakirjojen jatkuvaa ja ripeää laatimista (yli 120 000) TVO:n ja STUK:n hyväksyttäväksi.

  Hyväksymismenettelyä jatketaan rinnakkain projektin valmistamisen kanssa. Siihen osallistuvat asiakas, eli TVO, ja STUK. Suomen viranomaiset antoivat Olkiluoto 3-voimalalle rakennusluvan 17. helmikuuta vuonna 2005 EPR™-reaktorin konseptin täydellisen analyysin jälkeen.

  Projektiasiakirjoja laaditaan jatkuvasti koko projektin etenemisen ajan. Ne on tarkoitettu turvallisuus-viranomaisten tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi reaktorin rakennustöiden, valmistuksen ja käyttöönoton osalta.    

 • Toimituksen jako

  AREVA

  Johtaa yhteisyritystä ja on vastuussa hankkeen koordinoinnista sekä koko voimalan toiminnallisesta
  ja teknisestä integroimisesta:

  • Rakennustyöt voimalakokonaisuuden osalta (NI)
  • Ydinreaktori (NSSS), reaktorikokonaisuuden tasapainotus (BNI), voimalan tasapainotus (BOP)
   ja automaatiojärjestelmä (I&C), johon kuuluu:
  • Suunnittelu- ja tutkimustyöt,
  • Laitteiston toimittaminen,
  • Digitaalinen ohjausjärjestelmä,
  • Reaktorirakennus ja käytetyn polttoaineen varastorakennus,
  • Digitaalinen ohjausjärjestelmä,
  • Käyttäjäkoulutus,
  • Polttoaineen sydämen toimitus.

  Siemens

  Perinteinen voimalaosa, johon kuuluu:

  • voimalan järjestelmien tasapainotus,
  • turbiinikokonaisuuden rakennustyöt,  
  • suunnittelu- ja tutkimustyöt,
  • sähkömekaanisten laitteiden toimittaminen ja luovuttaminen,
  • muuntajan suojaus ja ohjausjärjestelmä,
  • rakentaminen ja käyttöönotto.

  TVO

  • Omistaja
  • Lupamenettelyt Suomen säteilyturvaviranomaisten kanssa (STUK).