JURIDISIA MAININTOJA

 • 1.      SIVUSTON YLEISIÄ KÄYTTÖEHTOJA

"Areva.com" -sivuston käyttö edellyttää kaikkien alla esitettyjen yleisten käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä kokonaisuudessaan. 

Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa koska tahansa. Sivuston "areva.com" käyttäjiä kehotetaan seuraamaan sivuja säännöllisesti muutosten havaitsemiseksi. 

Käyttäjien on noudatettava alla esitettyjä yleisiä käyttöehtoja ja "Tiedonkäsittely ja vapaudet" -lain määräyksiä, joiden rikkomisesta voi seurata rikosoikeudellisia sanktioita.

Käyttäjät eivät saa kerätä, tallentaa, vääristää tai käyttää verkossa olevia tietoja eivätkä yleensä ottaen toimia tavalla, joka voi vahingoittaa ihmisten yksityiselämää tai mainetta.

Jos haluat lisätietoja "areva.com" -sivuston toiminnasta tai käytöstä, ota yhteys sivujen ylläpitäjään: arevanewssuomi@areva.com • 2.      SIVUIHIN YLEISESTI LIITTYVIÄ TIETOJA

Suomi.areva.com –verkkosivuston on julkaissut AREVA BUSINESS SUPPORT, osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 57 912 euroa ja joka on rekisteröity Nanterren kaupparekisteriin numerolla RCS 421 356 593. Yhtiön päätoimipaikan osoite on AREVA Tower – 1, place Jean Millier – 92400 Courbevoie – France – ja puhelinnumero +33 1 34 96 00 00. Yhtiö toimii AREVA-konsernin (AREVA – RCS 712 054 923 Nanterre) ja sen tytäryhtiöiden puolesta.

Julkaisujohtaja on Charles HUFNAGEL, Senior Executive Vice President, Communications of AREVA Group. 

Verkkosivuston käyttöpalveluista vastaa INTRINSEC, ranskalainen osakeyhtiö. Se on rekisteröity Nanterren kaupparekisteriin numerolla 402 336 085 ja sen rekisteröity toimipaikka on « Le Clémenceau II »-rakennuksessa, osoite  215 Avenue Georges Clémenceau - 92024 Nanterre Cedex - Puhelin : +33 (0)1 41 37 41 37 – Ranska.

Videoiden streamaus- ja käyttöpalvelut Suomi.areva.comille tarjoaa Streamlike, osoite: 2 Villa Thoreton, 75015 Paris, Ranska, puhelin +33 (0)1 83 79 01 62, verkkosivu http://www.streamlike.com. Streamlike on Mediatechin julkaisema. Mediatech on yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 42 800 euroa ja joka on rekisteröity Ranskassa  Versaillesin kaupparekisteriin numerolla RCS B 479 488 694 ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 21 rue de l’Union, 78210 Saint-Cyr l’Ecole, Ranska.

Kiitokset sivuilla käytetyistä valokuvista osoitetaan seuraaville henkilöille ja organisaatioille:


Air Promotion ; AREVA, AFP, Samantha Sin ; AREVA, Amandine Paradis ; AREVA, Architecte Arte-Charpentier et associés, Jean-Marie Taillat ; AREVA, AVE-Multimédia ; AREVA, Bernard Collet ; AREVA, Bill Warner ; AREVA, Black Box Images ; AREVA, Charlène Moreau ; AREVA, Claude Pauquet ; AREVA, Cyrille Dupont ; AREVA, Emmanuel Joly ; AREVA, Frédéric Watbled ; AREVA, Gabriel Liesse ; AREVA, Georges Carillo ; AREVA, Gérard Hallary ; AREVA, Graphix, Véronique Paul ; AREVA, Hans-Christoph Hippe ; AREVA, Image and Process ; AREVA, Image Sol'Air, Jean-Lou Peyromaure ; AREVA, J. Oelker ; AREVA, Jean-Claude Grelier ; AREVA, Jean-Marie Taillat ; AREVA, Jean-Pierre Salomon ; AREVA, Jérôme Sessini ; AREVA, Laurence Godart ; AREVA, Les Films de Roger Leenhardt ; AREVA, Lionel Urman ; AREVA, Marc Pallardy ; AREVA, Michael Mueller ; AREVA, Modern Media Production ; AREVA, Multibrid, Jan Oelker ; AREVA, Nicolas Delepierre ; AREVA, Nicolas Petitot ; AREVA, Päivi Bourdon ; AREVA, Pascal Bony ; AREVA, Patrice Bleich-Retivat ; AREVA, Patrick le Senechal ; AREVA, Patrick Lefevre ; AREVA, Philippe Bauduin ; AREVA, Philippe Lesage ; AREVA, René Quatrain ; AREVA, Sidney Jezequel ; AREVA, Stéphane Meyer ; AREVA, Studio Pons, Hugon Desdemaines ; AREVA, Warren Wright ; AREVA, Yann Geoffray ; Cetic, René Quatrain ; Cezus ; Cezus, Frédéric Watbled ; CGNPC ; DR ; EDF, Alexis Morin ; Emmanuel Joly ; Eramet, Philippe Schaff ; FBFC ; Jean-Marie Taillat ; Jeumont, Studio Pons ; JSPM, Studio Pons ; JSW ; La Médiathèque EDF ; Somanu, Juan Benitez ; Square Circle

 

 • 3.      IMMATERIAALI OMISTUSOIKEUS

Yleinen rakenne, koko ja mallit, joita "areva.com" -sivustolla käytetään, sekä tiedot, kuvakkeet, valokuvat, kuvat, tekstit, videojaksot, äänianimaatiot tai mykkäanimaatiot sekä muut asiakirjat, joista "areva.com" -sivusto muodostuu tai joihin näiltä sivuilta voi päästä (lukuun ottamatta dialogiosan keskustelufoorumeille osallistuvien käyttäjien lähettämiä viestejä) ovat immateriaaliomaisuutta koskevan lainsäädännön alaista ja AREVACOM-yhtiön omaisuutta tai jonkin kolmannen osapuolen omaisuutta, joka on antanut AREVACOM-yhtiölle tai tämän sivuston toimintaan mahdollisesti osallistuville palveluntoimittajille, aliurakoitsijoille ja/tai tytäryhtiöille rajoitetun oikeuden käyttää materiaalia.

Tästä syystä "areva.com" -sivuston sisältöä tai sen yhtä tai useampaa osaa ei saa jäljentää, sovittaa, kääntää ja/tai muuntaa kokonaan tai osittain millään menetelmällä (mukaan lukien siirtäminen toiselle sivustolle) ilman AREVACOM-yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa (lukuun ottamatta kopioita yksityiskäyttöön tai lehdistön tarpeisiin). Tällaista toimintaa pidettäisiin väärennöksenä, josta seuraa sanktioita immateriaaliomaisuutta koskevan lain artiklan L.335-2 ja sitä seuraavien kohtien mukaan. Tekijä voi joutua asiasta siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. 

"Areva.com" -sivustolla näkyvät merkit, erityisesti AREVA-merkit, ovat AREVA-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näiden merkkien täydellinen tai osittainen kopioiminen tai käyttö ilman merkin omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kiellettyä.   

 

 • 4.      HENKILÖTIEDOT

4.1. Muiden kuin henkilötietojen automaattinen kerääminen ”areva.com”-sivuilla

AREVACOM voi tarjota yleisiä tilastoja, jotka koskevat näiden sivujen käyttöä ja kävijöitä. Tiedoissa analysoidaan ulkopuolisia tahoja varten käyttäjien profiileja ja muita tietoja, jotka liittyvät tähän sivustoon. Näissä tilastoissa ei ehdottomasti saa olla tietoja, joiden avulla käyttäjät voidaan tunnistaa.

4.2. Henkilötietojen kerääminen

Jotta AREVACOM voi vastata "areva.com" -sivujen käyttäjien kysymyksiin tai pyyntöihin tai spontaanin työhakemuksen lähettäneille käyttäjille, hoitaa interaktiivisia järjestelmiään yleisön kanssa, tuntea paremmin käyttäjänsä, voidakseen parantaa sivuilla tarjottavien palveluiden laatua, lähettää käyttäjille säännöllisiä uutiskirjeitä, lehdistötiedotteita ja julkaisuja tai kirjata käyttäjät "areva.com" -sivuston RSS-syötteen vastaanottajaksi, AREVACOM voi joutua pyytämään käyttäjiltä, vapaaehtoisina tai pakollisina, joitain henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta. Nämä tiedot otetaan vastaan ja käsitellään luottamuksellisesti. Ne tallennetaan tiettyjä lainmukaisia tarkoituksia varten ja niitä käytetään vain näihin tarkoituksiin. Tiedot vastaavat käyttötarkoitusten vaatimuksia siitä, että ne ovat relevantteja eivätkä liian runsaita. Tietoja suojataan vahingoittumiselta, muutoksilta, tuhoutumiselta
ja välittämiseltä asiaankuulumattomille ulkopuolisille tahoille.  

Sivuilta kerätyt sähköpostiosoitteet ja/tai henkilötiedot perustuvat käyttäjien vapaaehtoiseen rekisteröitymiseen päästäkseen nauttimaan "areva.com" -sivuston tietyistä palveluista, kuten keskustelufoorumeista, työpaikkatarjouksista, säännöllisistä uutiskirjeistä, lehdistötiedotteista, AREVA-konsernin yhtiöiden julkaisuista sekä "areva.com"-sivuston RSS-syötteestä, lukuun ottamatta automaattisesti tallennettuja IP-osoitteita. 

AREVACOM sitoutuu takaamaan, että tallennetut tai sivuille lähetetyt tiedot pysyvät luottamuksellisina. Käyttäjien osoitteet ja muut tiedot eivät ole näkyvissä, ellei käyttäjä halua olla tunnistettavissa ja allekirjoittaa oman julkaisunsa foorumilla tai oman vastauksensa artikkeliin, tai jos hän on valinnut oman nimensä keskustelutilojen käyttäjätunnukseksi.

 4.3. Tietojen keräämisen tarkoitus

Tietojen keräämisen tarkoitus on:                                                                    

 • mahdollistaa AREVACOM ja AREVA-konsernin yhtiöiden vastaaminen "areva.com" -sivuston käyttäjien pyyntöihin, erityisesti työ- ja harjoitteluhakemuksiin ja spontaaneihin työhakemuksiin tai yhteydenotto käyttäjiin sähköpostitse, jotta heidät voidaan pitää ajan tasalla tietyistä aiheista,  
 • sallia käyttäjille pääsy "areva.com " -sivuston interaktiiviseen tilaan,
 • lähettää käyttäjille heidän pyynnöstään AREVAN julkaisuja,
 • lähettää käyttäjille heidän pyynnöstään AREVAN lehdistötiedotteita,
 • kirjata halukkaat käyttäjät "areva.com" -sivuston RSS-syötteeseen,
 • säilyttää sellaisia tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa käyttäjät, jotka ovat lähettäneet viestejä keskustelutiloihin sivuston dialogiosassa digitaalitalouden tietojen luottamuksellisuutta koskevan lain mukaisesti (laki N°2004-575, 21. kesäkuuta 2004) ;
 • yleisesti varmistaa näiden Internet-sivujen toiminta.

4.4. Kerättyjen tietojen vastaanottaja

"Areva.com" -sivuston dialogiosassa kerätyt henkilötiedot on tarkoitettu vain AREVACOM-yhtiön ja AREVA-konserniin kuuluvien yhtiöiden käyttöön.

Erityisesti keskustelufoorumeilla kerätyt henkilötiedot on tarkoitettu sivuston teknisen vastuuhenkilön käyttöön, joka vastaa foorumien valvonnasta käyttöehtojen mukaan.

Yhteydenottolomakkeiden avulla kerätyt henkilötiedot on tarkoitettu tietojenkäsittelystä vastaavien henkilöiden käyttöön AREVA-konsernin yhtiöissä.

Sivuston työpaikkaosaston työ- ja harjoitteluhakemuksien ja spontaanien työhakemusten kautta saadut henkilötiedot on tarkoitettu AREVA-konsernin rekrytoinnista vastaavan henkilöstön käyttöön. AREVACOM-yhtiön sivuilla kerätyt henkilötiedot on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön eikä niitä saa antaa, luovuttaa tai levittää ulkopuolisille ilman kyseisen käyttäjän nimenomaista kirjallista lupaa, ellei kyseessä olen lain tai oikeusistuimen vaatimus.

"Areva.com"-sivuston käyttäjät antavat AREVACOM-yhtiölle oikeuden jakaa kaikki kerätyt henkilötiedot yhtiön palvelutoimittajien, aliurakoitsijoiden sekä AREVA-konsernin muiden yhtiöiden kanssa, jos se on tarpeen yllä mainittujen käsittelytoimien tekemiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen korjaukset ja/tai peruutukset ilmoitetaan kyseisille palveluntoimittajille, aliurakoitsijoille tai tytäryhtiöille.

Tämä koskee myös lomakkeille kerättyjä henkilötietoja, jotka on annettu AREVA-konsernin julkaisujen tilauksen yhteydessä ja jotka on lähetetty alihankkijalle, TMS-yhtiölle, joka vastaa siitä, että Internetin käyttäjät saavat pyytämänsä julkaisut.

4.5.Henkilötietojen säilytysaika

Käyttäjän henkilötietoja ja/tai "areva.com" -sivuilla liikkumiseen liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta tärkeää.

Työhönottoon liittyvien tietojen osalta säilytysaika on kaksi vuotta hakijan viimeisestä kontaktista lukien. Navigointitietoja säilytetään enintään 6 kuukautta CNIL-viraston suosituksia noudattaen.

Sivuston kirjautumistietoja säilytetään enintään 1 vuosi sen jälkeen, kun henkilö oli viimeksi yhteydessä "areva.com" -sivustoon.

4.6. Oikeus tietoihin pääsyyn, niiden muuttamiseen tai poistamiseen

Tammikuun 6. päivä vuonna 1978 säädetyn ja elokuun 6. päivä vuonna 2004 muutetun tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevan lain mukaan AREVACOM voi omasta aloitteestaan tai pyynnöstä täydentää, muuttaa tai poistaa epätäydellisiä, epätäsmällisiä tai vanhentuneita henkilötietoja, jotka on tallennettu ja jotka liittyvät "areva.com" -sivujen toimintaan.

Muissa tapauksissa "areva.com" -sivusto on kirjattu henkilötietojen käsittelylistalle, jota pitää yllä AREVA -konsernin yhtiöiden Tietojenkäsittely ja vapaudet -yhteyshenkilö CNIL-viraston suuntaan (Hélène LEGRAS) noudattaen tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevaa lakia N° 2004-801, 6. elokuuta 2004, muutettu lailla N° 78-17, 6. tammikuuta 1978.

Edellä mainittujen 6. tammikuuta 1978 ja 6. elokuuta 2004 säädettyjen lakien määräysten mukaisesti käyttäjille ilmoitetaan, että heillä on oikeus muuttaa tai poistaa näitä tietoja. Tätä oikeutta voi käyttää seuraavalla tavalla:

 • yksinkertaisella kirjallisella pyynnöllä:

AREVA - Direction de la Communication - Service Internet. Tour AREVA. 1 place Jean Millier. F-92084 Paris La Défense Cedex) tai sähköpostilla,

 • tai sähköpostitse: arevanewssuomi@areva.com
 • Käyttäjällä on oikeus muuttaa, korjata ja poistaa työnhaku- tai harjoitteluilmoitukseen lähetettyjä tietoja tai spontaanin työhakemuksen tietoja sähköpostitse osoitteessa
e-Talent.legal@areva.com


 • 5.      VASTUU

"Areva.com" -sivustolla välitetyt tiedot ovat vain viitteellisiä eivätkä anna minkäänlaista takuuta, koska virheitä ja poisjättöjä saattaa sattua. Näin ollen ne eivät saata AREVACOM-yhtiötä tai AREVA-konsernin yhtiöitä vastuuseen. Niitä voidaan muokata tai päivittää ilman etukäteisilmoitusta.

Samoin tälle sivustolle laitetut ulkoiset hypertekstilinkit ja ulkopuolisten sivustojen sisällöt, joihin ne viittaavat, eivät voi saattaa AREVACOM-yhtiötä tai AREVA-konsernin yhtiöitä vastuuseen. Käyttäjä käyttää "areva.com" -sivustoa vain omalla vastuullaan. AREVACOM-yhtiötä, AREVA-konsernin yhtiöitä tai sen alihankkijoita ei voi missään tapauksessa pitää vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston sisällöstä tai käytöstä ja/tai jostain sivustosta, joka liittyy edelliseen (käsittäen pääsyn tai mahdottomuuden päästä joihinkin näistä sivustoista) ja varsinkin ilman, että se olisi rajoittavaa, kaikenlaisesta menetetystä käyttöajasta, rahallisista tai liiketaloudellisista tappioista, ohjelmien ja/tai tietojen katoamisista koskien erityisesti sivuston käyttäjän tietojärjestelmää. 

 

 • 6.      HYPERTEKSTILINKIT JA EVÄSTEET

 "Areva.com" -sivuston käyttäjät eivät voi käyttää tähän sivustoon viittaavia hypertekstilinkkejä ilman AREVACOM-yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Hakeakseen lupaa hypertekstilinkin luomiseen käyttäjä voi kirjoittaa:

 • postitse osoitteeseen

AREVA - Direction de la Communication - Service Internet. Tour AREVA. 1 place Jean Millier. F-92084 Paris La Défense Cedex


Käyttäjän antamista henkilötietoista riippumatta "areva.com" -sivusto voi käyttää teknologiaa, joilla voidaan kerätä tiettyjä käyttäjiä koskevia teknisiä tietoja, kuten heidän IP-osoitteitaan, tietokoneidensa käyttöjärjestelmän tai selaimen tyyppitietoja, tietojen levitystapoja jne.

AREVACOM saattaa turvautua evästetiedostojen käyttöön, joilla se rekisteröi käyttäjien tietokoneilla olevia, tällä sivustolla käyntiä koskevia tietoja (sivu, jolla on käyty, yhteydenottopäivä ja -kellonaika, jne.). Evästetiedoston avulla ei voida tunnistaa käyttäjää nimeltä. 

Tämän tyyppisten tietojen keruun ansiosta AREVACOM pystyy parantamaan "areva.com" -sivustoa, varsinkin lukemalla tiedot käyttäjien myöhemmistä vierailuista.

Näiden tietojen säilytysaika käyttäjän tietokoneella on 14 päivää.

Ne "areva.com" -sivuston käyttäjät, jotka eivät halua saada evästeitä tai jotka haluavat, että heille ilmoitetaan niiden käytöstä, voivat konfiguroida Internet-selaimensa seuraavalla tavalla:

Alkuhuomautus 

Tärkeää: Evästeiden poisto saattaa ratkaista ongelman, mutta se poistaa myös niiden tallennettujen sivujen parametrit, joilla olet käynyt aiemmin.  

FirefoxFirefox
Windows-versio
  Napsauta Firefoxin Työkaluvalikkoa.
  Napsauta Valinnat.
  Napsauta Yksityiselämä.
  Napsauta evästetiedosto-osassa kohtaa Näytä evästetiedostot.
  Napsauta evästetiedostojen laatikossa Poista kaikki evästetiedostot.
  Napsauta OK sulkeaksesi evästetiedostot.
  Napsauta OK sulkeaksesi valintaikkunan.

OSX-versio
  Napsauta Firefox-valikkoa.
  Napsauta Suosikit.
  Napsauta Yksityiselämä.
  Napsauta evästetiedosto-osassa Näytä evästetiedostot.
  Napsauta evästetiedostojen laatikossa Poista kaikki evästetiedostot.
  Napsauta OK sulkeaksesi evästetiedostot.
  Napsauta OK sulkeaksesi suosikki-ikkunan..

Safari
Windows / OSX-versio
:
  Napsauta Muokkaus-valikkoa
  Napsauta Suosikit.
  Napsauta Tietoturva.
  Napsauta Näytä evästetiedostot.
  Napsauta Poista kaikki.
  Napsauta Lopetus.
  Sulje Suosikit-ikkuna.

Opera
Windows / OSX-versio
:
  Napsauta Operassa Työkaluvalikkoa.
  Napsauta Poista henkilötiedot.
  Napsauta Tarkat valinnat.
  Valitse Poista kaikki evästetiedostot.
  Merkitse ne ruudut, jotka vastaavat henkilötietojen valintoja, joita et halua poistaa.
  Napsauta Poista.

Internet Explorer 8
Napsauta työkaluvalikkoa. Jos valikko ei avaudu näytölle, paina näppäimistön Alt-näppäintä saadaksesi valikot näkyviin.
Valitse Poista selaushistoria.
Merkitse evästetiedostolaatikko.
Napsauta valitsinta Poista.
Kun evästiedostot on poistettu, napsauta OK

Internet Explorer 7
Napsauta Työkaluvalikkoa. Jos valikko ei avaudu näytölle, paina näppäimistön Alt-näppäintä saadaksesi valikot näkyviin.
Napsauta valitsinta Poista evästetiedostot.
Napsauta valitsinta Kyllä vahvistusikkunassa.
Napsauta valitsinta Sulje.

Internet Explorer 6
Napsauta Työkaluvalikkoa.
Valitse Internet-valinnat.
Napsauta hakemistoa Yleistä.
Napsauta valitsinta Poista evästetiedostot.
Napsauta valitsinta OK vahvistusikkunassa.
Napsauta valitsinta OK sulkeaksesi Internet-valintojen ikkuna.