Kolme vapautumisestettä

Aluksi

Ydinreaktorissa tapahtuva atomiytimien fissio tuottaa lämpöä, mutta myös radioaktiivisia aineita, joilta ihmisiä ja ympäristöä on suojeltava. Ydinturvallisuudessa on kyse erilaisista teknisistä sovelluksista ja organisaatioratkaisuista, joita sovelletaan ydinvoimalan suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä onnettomuuden tapahtumistodennäköisyyden vähentämiseksi ja sen seurausten rajoittamiseksi, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.

Ydinreaktorin turvallisuus edellyttää, että kaiken aikaa on toiminnassa kolme eri perusturvatoimintoa:

  • ydinketjureaktion hallinta ja näin samalla energiantuoton hallinta,
  • polttoaineen jäähdytys, mukaan lukien jäännöslämmön poisto sen jälkeen, kun ketjureaktio on pysähtynyt,
  • radioaktiivisten aineiden leviämisen estäminen.

Ydinturvallisuus perustuu kahdelle pääperiaatteelle:

  • kolmen vapautumisestekerroksen käyttö,
  • syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu.

Kolme vapautumisestekerrosta

Vapautumisestekerrokset merkitsevät useaa vahvaa, kaasutiivistä fyysistä vapautumisestekerrosta radioaktiivisten materiaalien ja ympäristön välillä, jotta radioaktiivisuuden vuotaminen ulos voidaan estää kaikissa olosuhteissa:

ensimmäinen vapautumiseste: polttoaine, jonka sisällä suurin osa radioaktiivisista tuotteista jo on, on suljettu metallivaippaan

toinen vapautumiseste: reaktorin jäähdytysjärjestelmä on suljettu paineistettuun metallikuoreen, joka sisältää reaktorin paineastian, jossa sydämen polttoainesauvat sijaitsevat,

kolmas vapautumiseste: reaktorin jäähdytysjärjestelmä on suljettu paksuseinäiseen betoniseen suojarakennukseen (EPR™-reaktorin suojarakennuksessa on kaksi seinämää ja se lepää paksulla pohjalaatalla, sisempi seinämä on päällystetty kaasutiiviillä metallivuorauksella).

Jos vain yksikin vapautumiseste pysyy ehjänä ja kaasutiiviinä, se riittää radioaktiivisia fissiomateriaaleja sisältävien aineiden leviämisen estämiseksi.

 

 

 

 

 

 

 

1 Polttoainesauvat

2 Reaktorin jäähdytteen raja

3 Reaktorin suojarakennus