Japani: AREVA kehittää innovatiivisia ratkaisuja ydinsaasteen monitorointiin

December 07, 2012

AREVA on japanilaisen yhteistyökumppaninsa Chiyoda Technol Corporationin kanssa kehittänyt erityisen ajoneuvon (Field Monitoring Vehicle, FMV), jonka avulla kyetään nopeasti ja tarkasti hahmottamaan ydinlaskeumalle altistuneiden alueiden kontaminaatiotaso. Ajoneuvo on läpäissyt testausvaiheet menestyksekkäästi ja se on nyt valmiina Fukushiman viranomaisten käyttöön.

FMV koostuu traktorista ja peräkärrystä, joka on varustettu säteilyannoksen mittausanturilla sekä laitteella, jolla mitataan maaperän kontaminaatiota kärrystä käsin. Säteilytiedot tallennetaan yhdessä paikannustietojen kanssa, jonka ansiosta tutkittujen alueiden radioaktiivisuus voidaan kartoittaa erittäin tarkasti. Japanissa on suoritettu kenttätestejä useita viikkoja ja niiden johdosta laite on esitelty loppukäyttäjille, jotka operoivat ns. 20 kilometrin alueella.

Lisäksi AREVA on kehittänyt yhdessä japanilaisten yhteistyökumppaneidensa Atoxin ja Pascon kanssa miehittämättömän helikopterin, jonka avulla voidaan tutkia metsäalueiden kontaminaatiota. Helikopterissa on yhdistetty AREVAn tekninen asiantuntemus, Pascon paikannusosaaminen sekä Atoxin rautainen käytännön kokemus maaperän monitoroinnissa. Helikopterilla kyetään tutkimaan alueita, joille ei pääse maalla kulkevilla ajoneuvoilla tai edes jalan.

”Näiden kahden tuotteen avulla pystytään kartoittamaan tarkasti hyvin erityyppisten maastojen ja alueiden kontaminaatio. Ne osoittavat, miten AREVA jatkaa omistautunutta osallistumistaan Fukushiman alueen rehabilitointiin. Näiden myötä AREVA jatkaa edelleen Japanin ydinvoimateollisuuden strategisena partnerina”, sanoi AREVAn toimitusjohtaja Luc Oursel vieraillessaan Japanissa joulukuun alussa.

Contact Presse AREVA

Contacts AREVA: 

 • Service de presse AREVA :
  Patricia Marie / Fleur Floquet-Daubigeon / Pauline Briand / Maxime Michaut
  Tél : 01 34 96 12 15 - Fax : 01 34 96 16 54
  email : press@areva.com

 • Relations Investisseurs AREVA :
  Marie de Scorbiac
  Tél : 01 34 96 05 97
  email : marie.descorbiac@areva.com