Kiina: AREVA toimittaa diesel-varageneraattorit Tianwanin ydinvoimalaan

January 15, 2013

AREVAn johtama konsortio on allekirjoittanut sopimuksen Jiangsu Nuclear Power Corporationin (JNPC) kanssa dieselkäyttöisten varageneraattorien toimittamisesta Tianwanin ydinvoimalan kahteen uuteen reaktoriyksikköön (Tianwan 3 ja 4).

Sopimuksen mukaan konsortio toimittaa kahdeksan dieselgeneraattoria kaikkine tarvittavine I&C-järjestelmineen, sähköjärjestelmineen ja kojeistoineen. AREVA tarjoaa myös käyttöhenkilöstölle tarvittavan koulutuksen sekä valvoo generaattoreiden asennuksen ja käyttöönoton. AREVAn rooli kaikissa projektin teknisissä vaiheissa on merkittävä.

AREVAn diesel-varageneraattorit (Emergency Diesel Generator) ovat osa AREVAn Safety Alliance –tarjoomaa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ydinvoimalaitoksesta katkeaa sähkö, generaattorit tarjoavat varavoimaa kaikkiin turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Generaattorit ovat osa robustia reaktorin jäähdytysjärjestelmää.

AREVAlla on pitkä kokemus dieselkäyttöisten varageneraattoriryhmien toimittamisesta erityyppisiin ydinreaktoreihin ympäri maailman. Tianwanin sopimus perustuu AREVAn ja JNPC:n menestyksekkääseen yhteistyöhön Tianwanin kahden ensimmäisen yksikön puitteissa. AREVA toimitti Tianwan 1- ja 2-yksiköhin digitaalisen TELEPERM®XS I&C-turvallisuusjärjestelmän, dieselvarageneraattorit sekä tiettyjä tärkeitä osia ydinvoimalan turvallisuus-infrastruktuuriin.

”Olemme sitoutuneita toimittamaan edelleen Tianwanin 3- ja 4-yksiköihin parasta asiantuntemustamme ja osaamistamme”, sanoo Philippe Samama, AREVAn Installed Base Business –yksikön Executive Vice President.

”Vuonna 2011 teimme JNPC:n kanssa sopimuksen digitaalisen I&C-turvallisuusjärjestelmän toimituksesta ja tämän uuden sopimuksen myötä JNPC osoittaa jälleen luottamustaan teknologiaamme.”

Tianwan 3 ja Tianwan 4 –yksiköiden arvioidaan olevan tuotannossa vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com