Kiinan EPR-reaktorin rakennustyö uuteen vaiheeseen:  raskaiden komponenttien asennustyö saatu päätökseen Taishanissa

January 23, 2013

Ranskan ulkomaankauppaministeri Nicole Bricq vieraili tänään Guangdongin provinssissa sijaitsevassa Taishanin ydinvoimalaitoksessa. Mukana vierailulla olivat AREVAn johtoryhmän puheenjohtaja Luc Oursel ja EDF:n pääjohtaja Henri Proglio. Vierailijoilla oli mahdollisuus tutustua kahden EPR-reaktorin rakennustyöhön Kiinassa, joiden rakennusprojektista huolehtii ydinvoimalaitoksen omistaja ja tuleva käyttäjä Taishan Nuclear Power Joint Venture Company (TNPJVC), josta EDF omistaa 30 prosenttia ja loppuosan CGNPC.

Ensimmäisen reaktorin rakennustyöt ovat edenneet vaiheeseen, jossa reaktoriastia, neljä höyrygeneraattoria ja paineistaja ovat nyt asennettuina tilaan.

Kahden parhaillaan Taishanissa valmistettavan EPR-reaktorin rakennustyöt hyötyvät merkittävästi Suomessa ja Ranskassa rakennettavien EPR-reaktoreiden rakennustöistä saaduista opeista. Esimerkiksi hitsaustyöt ensimmäisessä primääripiirissä sujuivat 30 prosenttia nopeammin kuin Olkiluodon 3:n työmaalla.

Projektia on jouduttanut myös hyvin kehittynyt yhteistyö Flamanville 3 työmaan kanssa. Ranskalaisten ja kiinalaisten rakennustaidot ovat täydentäneet toisiaan tavalla, jonka ansiosta aika, joka meni ensimmäisen valutyön ja reaktorirakennuksen asennustyön väliin, saatiin lyhennettyä 24 kuukauteen.

Kokemus on myös auttanut lyhentämään aikaa, joka meni neljän höyrygeneraattorin rakentamiseen ennen reaktorirakennuksen asennusvaihetta Ranskassa. Työt saatettiin päätökseen 40 prosenttia nopeammin verrattuna muiden EPR-reaktoreiden rakennustöihin.

- Raskaiden komponenttien asennustyön saattaminen päätökseen on iso askel ensimmäisen EPR-reaktorin valmistumiseen Kiinassa. Tähän vaiheeseen on päästy vain 38 kuukaudessa siitä, kun ensimmäiset valutyöt tehtiin. Tämä osoittaa, että työtä on tehty erinomaisissa olosuhteissa ja työ on hyötynyt muista EPR-reaktoreiden rakennustöistä saaduista opeista sekä hyvästä yhteistyöstä CGNPC:n kanssa. Olen iloinen, että ministerillä on ollut mahdollisuus tutustua rakennustöiden edistymiseen, kertoi Luc Oursel.

- Taishanin ensimmäisen reaktorin asennustyöt osoittavat, kuinka erinomaisesti EPR-reaktorin rakennustyöt edistyivät vuonna 2012 Kiinassa. Tästä saamme kiittää ranskalaisten ja kiinalaisten välillä vallitsevaa tasapainoista yhteistyötä, sanoo Henri Proglio.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com