AREVAn tulos 2012: merkittävä käänne vain vuosi Action 2016 –ohjelman käynnistämisen jälkeen

February 28, 2013

Pariisi, 28. helmikuuta 2013 

  • Tilauskanta uudistui vuoden 2012 aikana 45,4 miljardiin euroon uusien ydinvoimatilausten kasvun ansiosta
  • Myynti kasvoi: 9,342 miljardia euroa (+5.3% 2011), kärjessä ydinvoima ja uusiutuvat
  • Erittäin jyrkkä käyttökatteen kasvu (EBITDA)[1]: 1,007 miljardia euroa (+586 miljoonaa euroa 2011)
  • Selkeä kassavirran parannus[2]: - 854 miljoonaa euroa (+512 miljoonaa euroa 2011)
  • Paluu positiiviseen liiketoiminnan tuottoon: 118 miljoonaa euroa
    (+1,984 miljardia 2011)
  • Vuosien 2012-2013 omaisuuden myynnin vähimmäistavoite saavutettu
  • Vahvistus taloudellisista näkymistä

AREVAn valvontaneuvosto kokoontui tänään puheenjohtajansa Jean-Cyril Spinettan johdolla tarkastelemaan johtoryhmän toimittamia 31.12.2012 päättyneen tilikauden taloustietoja. Toimitusjohtaja Luc Oursel kommentoi tuloksia seuraavasti:

“Vuosi strategisen Action 2016 –ohjelman käynnistämisen jälkeen, ensimmäiset tulokset alkavat näkyä. AREVA on aikataulua edellä tervehdyttämissuunnitelmansa toteutuksessa ja tämä menestys on tiimiemme merkittävien saavutusten ansiosta. Huolimatta haastavista projekteista kuten Olkiluoto 3, AREVA kykeni palauttamaan toimintatehokkuutensa, mikä perustui vahvaan ydinvoimatilausten kasvuun sekä kustannusten vähennysohjelman edistymiseen. 

Huolimatta vaikeasta taloustilanteesta, AREVA pystyi hyödyntämään kaupallisesti sekä johtavan markkina-asemansa toimitetussa kannassa että pitkäaikaiset kumppanuussuhteensa strategisten asiakkaiden kanssa. Tärkeimpänä näistä EDF, jonka kanssa AREVA uudisti luottamuksellisen ja rakentavan suhteensa. 

Kilpailukykymme parantamiseksi olemme asettaneet tavoitteeksi säästää miljardi euroa vuoden 2015 loppuun mennessä ja tästä olemme saavuttaneet jo 80 prosenttia. AREVA jatkoi myös ponnisteluja optimoidakseen käyttöpääomavaatimusta ja kontrolloidakseen pääomakustannusten kehitystä. Näiden tekijöiden ansiosta AREVA onnistui ylittämään vuoden 2012 tavoitteensa kahdessa keskeisessä strategisen suunnitelman tunnusluvussa: Käyttökate (EBITDA) ja kassavirta (free operating cash flow). 

Lähes 60 prosenttia vuoden 2012 kasvuun tarkoitetuista 2,1 miljardin euron pääomakuluista saatiin rahoitettua omalla toiminnalla, eli lähes kaksinkertaisesti vuoteen 2011 verrattuna. 

Omaisuuden myynnin vähimmmäistavoite saavutettiin vuosi etuajassa, joka auttoi hallitsemaan nettovelkaa, joka pysyi alle neljässä miljardissa eurossa. 

Vuonna 2013 jatkamme Action 2016 –ohjelman noudattamista. Tähtäämme täysillä seuraavaan virstanpylvääseen: Kassavirran kriittisen pisteen saavuttamiseen vuonna 2013. 

Lue tulostiedote kokonaisuudessaan täältä

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com