Hitachi-GE ryhtyy käyttämään AREVAn FCVS-teknologiaa parantaakseen Japanin ydinvoimaloiden turvallisuutta

June 05, 2013

Hitachi-GE Nuclear Energy ja AREVA ilmoittivat solmineensa sopimuksen ydinvoimaloiden turvallisuutta parantavastayhteistyöstä. Yritykset työskentelevät yhdessä  AREVAn teknologiaan perustuvan suodatetun ilmanpoistojärjestelmän(filtered containment venting systems, FCVS) asentamiseksi Japanissa käytössä oleviin  BWR-reaktoreihin.

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Hitachi-GE on vauhdittanut ydinvoimaloiden turvallisuuden kehittämistä ja AREVA on asentanut FCVS-järjestelmän jo yli 50 voimalaan ympäri maailmaa. Hitachi-GE on työskennellyt yhdessä AREVAn kanssa tutkiakseen suodatinventtiilijärjestelmän toimintakykyä ja soveltuvuutta Japanin BWR-reaktoreihin.

Suodatettu ilmanpoistojärjestelmä parantaa ydinvoimalaitosten turvallisuutta ja on tärkeässä osassa primaarisuojarakennuksen suojaamisessa, mikäli vaurioituneen reaktorin paine nousee epätavallisen korkeaksi. FCVS-järjestelmä myös poistaa radioaktiivista materiaalia monivaiheisen suodatuksen avulla.

AREVA on perustanut maailmanlaajuisen ”Nuclear Safety Alliance” -ohjelman vuonna 2011 ydinvoiman turvallisuuteen tähtäävien ratkaisujen tarjoamiseksi ja vakavien onnittomuuksien rajoittamiseksi. Yhteensä 85 projektia on käynnistetty 16 maassa ja 42 ydinlaitoksessa.

 

World Nuclear Newsin juttu aiheesta:

http://www.world-nuclear-news.org/RS-Areva_venting_systems_for_Japanese_BWRs-0406134.html

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com