Merkittävää edistymistä ATMEA1-reaktorin sertifiointivalmisteluissa Kanadassa

July 08, 2013

Helsinki, 8.7.2013

AREVAn ja Mitsubishi Heavy Industriesin (MHI) yhdessä kehittämä ATMEA1-reaktori on läpäissyt Kanadan ydinturvallisuusvalvojan (Canadian Nuclear Safety Commission, CNSC) ensimmäisen esisertifiointivaiheen. CNSC on vahvistanut reaktorin tavoitteet ja kokonaisturvallisuusratkaisut vertaamalla niitä uusille ydinvoimaloille säädettyihin vaatimuksiin. Toinen ja kolmas vaihe sisältävät perusteellisen analyysin tekemisen reaktorin suunnitelmille. Esisertifiointiprosessin tarkoituksena on, että varsinainen sertifiointiprosessi voidaan aloittaa mahdollisimman hyvistä lähtökohdista.

Kolmannen sukupolven ATMEA1-teknologia pitää sisällään kehittyneet turvallisuusratkaisut, jotka kuuluvat myös EPR-reaktoriin. Turvallisuusratkaisuihin kuuluvat suoja lentokoneen törmäyksiä ja maanjäristyksiä vastaan, uusimman sukupolven laitteistot ja hallintajärjestelmät, sydänsieppari ja kolme itsenäistä turvallisuusrakennusta. Nämä ominaisuudet täyttävät viimeisimmät kansainväliset vaatimukset ja suositukset, joihin sisältyvät myös Fukushiman jälkeen asetetut vaatimukset.

Vuonna 2012 Ranskan ydinturvallisuusviranomainen (Autorité de sûreté nucléaire, ASN) vahvisti, että ATMEA1-reaktori täyttää kyseisen sukupolven reaktoreilta vaaditut turvallisuuskriteerit.

Turkin Sinopiin valitulla ja Jordaniaan, Brasiliaan ja Argentinaan esivalitulla ATMEA1-reaktorilla on nyt hyvät kaupalliset mahdollisuudet kansainvälisesti.

"Turvallisuusviranomaisten hyväksyntä ATMEA1:n turvallisuusratkaisuille osoittaa, että AREVAn ja MHI:n ratkaisut ovat olleet hyviä" totesi AREVAn reaktorit ja palvelut –liiketoiminnan varapääjohtaja Claude Jaouen.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com