Vuoden 2013 ensimmäinen puolisko: AREVA saavuttaa uuden virstaanpylvään

July 24, 2013

  • Ensimmäisen vuosipuoliskon myyntituotot olivat 4.762 miljardia euroa ja kasvoivat voimakkaasti, 13 prosentilla, verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvua veti ydinenergia-liiketoiminta
  • EBITDA kasvoi merkittävästi ja oli 473 miljoonaa euroa, eli 11,4% parempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna
    (korjattuna OL3 vakuutuserästä H1 2012)
  • Operatiivinen kassavirta parani erittäin merkittävästi ja oli +278 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna. Kassavirta oli positiivinen toisella vuosineljänneksellä
  • Ohjelma kustannusten leikkaamiseksi etenee hyvin
  • Tavoitteet kannattavuudelle ja kassavirralle ovat saaneet vahvistusta H12013 aikana
    • Operatiiviset tuotot sisältävät 150 miljoonan euroa varauksen liittyen OL3 -projektiin

Helsinki, 24.7.2013

AREVAn hallintoneuvosto tutustui tänään puheenjohtaja Pierre Blayaun johdolla  hallituksen toimittamaan tilinpäätökseen 30.6.2013 päättyneeltä kaudelta.

Pääjohtaja Luc Oursel kommentoi tulosta seuraavasti:

“Vuoden 2013 ensimmäinen puolisko osoittaa, että Action 2016 –toimintaohjelman toteutus on edennyt onnistuneesti. Olemme kasvu-uralla ja oikealla kurssilla alansuorituskyvyn palauttamisessa ja kustannusten leikkaamisessa.

13%:n orgaaninen kasvu osoittaa vireää toimintakykyä  epävarmasta energiamarkkinatilanteesta huolimatta. Lähes 15% kasvu yksin ydinvoiman liiketoiminnoissa osoittaa, että konsernillamme on kyky löytää eväät vahvaan kasvuun perinteisessä ydinliiketoiminnassaan.

Toimintakykymme kehittyy jatkuvasti käyttökatteen (EBITDA) parantuessa vuosi vuodelta, erityisesti ydinvoimatoiminnoissa.Liiketoiminnon kannattavuuden kehitys on ollut selvästi myyntituoton kehitystä nopeampaa.

Kassan kartuttamiseen tehdyt toimenpiteet kantavat nyt hedelmää, sillä konsernin toiminnan kassavirta kääntyi toisella neljänneksellä positiiviseksi. Ydinvoiman liiketoimintojen osalta näin oli koko ensimmäisen puoliskon osalta.

Vuoden toisella puoliskolla erityistä huomiota kiinnitetään riskienhallintaan.

Kerron myös ilolla säästöohjelmamme edistymisestä: tänään olemme varmistaneet 85% tavoitteestamme säästää miljardi euroa vuoteen 2015 mennessä.

Näkemyksemme vuoden 2013 kannattavuudesta ja kassavirrasta näin ollen varmistettu.

Ensimmäisen puolivuotiskauden onnistumista kuvaamyös henkilöstön osakeohjelma, joka osoitti työntekijöidemme luottamuksen työnantajansa suunnanmuutokseen sekä kasvuun niin ydinenergian kuin uusiutuvien liiketoimintojen markkinoilla.”

 

[1] Korjattu Asset Disposal Planin* vaikutuksista (+€92miljoonan euron vaikutus EBITDA ja +€115m vaikutus operatiiviseen kassavirtaan). 

 

Alkuperäinen lehdistötiedote kokonaisuudessaan täällä (englanniksi).

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com