HINKLEY POINT C- PROJEKTIN YHTEISTYÖRAKENNE

October 22, 2013

Hinkley Point C-projektin alustavat työt ovat edenneet hyvin ja nyt on päästy periaatesopimukseen suunniteltujen ydinvoimaloiden rahoituksesta. Laitoshankkeessa on kysymys koetellusta EPR-reaktorityypistä. Viranomaiset ovat myöntäneet sille tarvittavat luvat, työvoimaa koskevat sopimukset ovat kunnossa ja Iso-Britannian hallitus on myöntänyt sille rakennusluvan.

Yhteistyökumppaneiden väliset lopulliset sopimukset projektin pääomittamisesta ovat yksi keskeisistä askeleista ennen lopullisten rahoituspäätösten tekemistä.

Teollista yhteistyötä

EDF Group, AREVA, CGN (China General Nuclear Corporation ) ja CNNC (China National Nuclear Corporation) ovat solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä Hinkley Point C-projektissa.

Maailman johtava ydinvoima-alan yhtiö AREVA on tehnyt pitkään yhteistyötä EDF Groupin kanssa. Isossa Britanniasssa AREVA on lisännyt toimintaansa ydinpolttoaineen toimittamisessa, huoltotöissä ja ydinjätehuollossa. Yhdessä EDF Groupin kanssa AREVA on määritellyt yleisen ohjeistuksen (GDA) EPR-teknologiansa käyttöä varten ja näin luonut ensimmäisen Isossa Britanniassa hyväksytyn kolmannen sukupolven ydinvoimalakonseptin.

EDF ja AREVA ovat työskennelleet yli 30 vuotta CGN:n ja CNNC:n kanssa sekä ydinvoimaloiden suunnittelemisessa ja rakentamisessa kansainvälisten säännösten mukaisesti. Tämän lisäksi AREVAlla on ollut hyvin toimiva yhteistyö CNNC:n kanssa, koskien yhteistyötä reaktoreiden ja polttoaineen parissa. Uusi Hinkley Point C-projektin ympärille syntynyt yhteistyö luo projektille tuntuvia etuja Isossa Britanniassa, Ranskassa ja Kiinassa.

EDF Group on maailman huippuluokkaa ydinvoimaloiden rakentajana ja ylläpitäjänä. Sen EDF Energy-yhtiö on Iso-Britannian suurin ydinvoiman tuottaja 15 ydinvoimalallaan. Turvallisuuden parantaminen, ylläpidon hyvä laatu ja laajat investoinnit 8 ydinvoimalaitoksessa ovat todistaneet EDP Energyn olevan luotettava ja vastuullinen operaattori Isossa Britanniassa.

Molemmilla kiinalaisilla yhteistyökumppanilla on laajamittainen ja monipuolinen kyky suunnitella ja tuottaa ydinvoimaloita.CGN:llä on tällä hetkellä toiminnassa 3.8 GW:n ydinsähkön tuotantoa. Sillä on toiminnassa 8 yksikköä ja 15 valmisteilla, näiden joukossa kaksi EPR-voimalaa, jotka valmistuvat yhteistyössä EDF:n kanssa Kiinan Taishaniin. CNNC:llä on toiminnassa yhdeksän yksikköä ja rakenteilla 12.

EDF Group on projektin pääsuunnittelija ja sillä on vetovastuu Hinkley Point C-laitosten suunnittelusta ja rakentamisesta.

Yhteistyö antaa CGN:lle ja CNNC:lle mahdollisuuden saada kokemusta Isossa Britanniassa. Tämä tukee yhtiöiden pitkän aikavälin tavoitteita vakiinnuttaa itsensä ydinvoiman kehittäjänä Isossa Britanniassa yhdessä EDF Groupin kanssa, maassa vallitsevia ydinvoimasäännöksiä noudattaen.

Omistuksen jakautuminen:

EDF Group 45 – 50%

AREVA 10%

CGN ja CNNC 30 – 40%

Parhaillaan käydään keskusteluja muidenkin kiinnostuneiden osapuolien kanssa, joiden omistusosuus voisi nousta 15 %:iin.

Tässä linkki alkuperäiseen lehdistötiedotteeseen, jossa on mm. yhteistyöyritysten johtajien lausuntoja:

http://www.areva.com/EN/news-9986/structure-of-the-partnership-for-hinkley-point-c-project.html

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com