AREVA allekirjoittaa joukon sopimuksia kiinalaisten yhteistyökumppaniensa kanssa 

December 16, 2013

Pariisi 9.12.2013

AREVA osallistui Kiinan ja Ranskan ydinenergiayhteistyön 30-vuotisjuhlallisuuksiin Ranskan pääministerin Jean-MarcAyraultinKiinan-vierailunaikana. Ministerin ohjelmaan kuului myös vierailu kahdenEPR-reaktorin rakennustyömaallaTaishanissa.

AREVA allekirjoittijoukonmerkittäviäsopimuksiaCNNC:n (China National NuclearCorporation)sekäCGN:nkanssa (China General Nuclear Power Corporation). Sopimusten tavoite on kehittää kiinalais-ranskalaista yhteistyötä sekä uusiutuvien että ydinenergian saralla.

• AREVA, konsortiossa Siemensin kanssa, allekirjoitti sopimuksen I&C (Instrumentation&Control)-automaatiojärjestelmän toimittamisestakahteen 1000 megawatin painevesireaktoriin (Fuqing 5 ja 6). CNNC:n tytäryhtiö China Nuclear Power Engineering aloittaa Fuqing 5 -reaktorin rakennustyöt 2014 ja Fuqing6-reaktorin työt 2015.

AREVA toimittaa Fuqing 5- ja 6 -reaktoreihin digitaalisen TELEPERM®XS -turvallisuusjärjestelmän.

TELEPERM®XS:n teknologia täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset.  Järjestelmä on lisensoitu Ranskassa, Kiinassa, Suomessa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Brasiliassa, Argentiinassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Unkarissa, Bulgariassa ja Slovakiassa. Yhteensä 80 TELEPERM®XS-järjestelmää on toimitettu tai ollaan parhaillaan toimittamassa 14 erilaiseen reaktorityyppiin 16 maassa.

Sopimus osoittaa AREVAn maailmanlaajuista johtajuutta ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmien toimittajana. Sopimusta ovat pohjustaneet aiemmat vastaavat toimitussopimukset seuraaviin reaktoreihin Kiinassa: Tianwan 1 ja 2, LingAo 3 ja 4 sekä Quinshan 1, jotka ovat jo käytössä, sekä

Fuqing 3 ja 4 sekä Taishaninkaksi EPR-reaktoria, joita parhaillaan rakennetaan.

• AREVA ja CNNC ovat tehneet aiesopimuksen ydinpolttoaineiden tuottamiseen liittyvistä aktiviteeteista. Sopimuksessa kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa Kiinaan yhteisyrityksenä laitos, joka tuottaa sirkoniseosta.

Sirkoniseos on ydinpolttoaineiden tuotannossa olennainen materiaali. Yhteisyritys voisi tuottaa jopa 600 tonnia sirkoniseosta vuosittain vuoteen 2017 mennessä Kiinan markkinoille.

Aiesopimus on osa AREVAn ja CNNC:n teollisuus- ja teknologiayhteistyötä, joka alkoi 2010 CAST-yhteisyrityksen perustamisella. CAST tuottaa sirkoniseoksella verhoiltuja polttoainesauvoja.

• AREVA ja CGN, joilla on pitkä yhteistyöhistoria ydinvoiman saralla, allekirjoittivat sopimuksen kumppanuudesta myös uusiutuvissa energioissa.

AREVA ja CGN kartoittavat kaupallisia mahdollisuuksia merituulivoimassa, biomassassa, aurinkoenergiassa ja energian varastoinnissa. Yhtiöt keskittyvät yhteistyössään merituulivoimaan. AREVA tarjoaa asiantuntemuksensa merituulivoimaloiden turbiinivalmistajana. CGN toimiinäissä projekteissasijoittajana ja kehittäjänä sekä Kiinaan ja Eurooppaan sijoitettavien merituulivoimapuistojen operaattorina.

AREVAlla on huomattava kokemus avaimet käteen -projekteista uusiutuvissa energioissa: Yhtiö on toimittanut yli 2500 MW bioenergialaitoksia, 300 MW aurinkoenergialaitoksia ja parhaillaan asennetaan 600 MW edestä merituulivoimaloita.

“Nämä uudet sopimukset osoittavat AREVAnvahvoja suhteita pitkäaikaisiin kiinalaisiin yhteistyökumppaneihinsa”, kertooAREVAn toimitusjohtaja LucOursel.

“Nämä sopimukset tukevat ydinenergian ja uusiutuvien energioiden kehittämistä Kiinassa. Sopimukset luovat työpaikkoja niin Kiinaan kuin Ranskaankin – ja samalla AREVAn läsnäolo näillä markkinoilla vahvistuu.”

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com