AREVA ja GAMESA perustavat yhdessä merituulivoimayrityksen

February 26, 2014

   AREVA ja tuulivoimaan erikoistunut espanjalainen energiayritys GAMESA ovat julkistaneet neuvottelevansa keskenään merituulivoima-alan yhteisyrityksen perustamisesta.

Merituulivoima on yksi lupaavimmista uusiutuvan energian lähteistä erityisesti pohjoisen Euroopan rannikkoalueilla. Alueella arvioidaan vuoteen 2020 mennessä olevan yli 25 GW asennettua kapasiteettia. Toinen tärkeistä markkina-alueista on Aasia.

Uudessa yrityksessä AREVA ja GAMESA yhdistävät merituulivoima-alan henkilöstönsä ja teknologiansa. Tällä saavutetaan merkittäviä synergiaetuja, ja tavoitteena on synnyttää alalle yksi maailman johtavista yrityksistä.

Tuoteportfolio suunnitellaan täyttämään erityisesti kehittyvien merituulivoimamarkkinoiden tarpeet. AREVA jatkaa laajasti käytössä olevien M5000-turbiiniensa markkinointia.  Turbiineista tuodaan lähiaikoina markkinoille uusi versio, jossa hyödynnetään GAMESAn teknologiaa. Lisäksi yritys nopeuttaa seuraavan sukupolven 8 MW:n turbiinien kehitystä.

Yhteisyritys nauttii heti alusta lähtien lukuisten asiakkaiden luottamusta. Esimerkiksi espanjalainen Iberdrola* valitsi M5000-turbiinit merituulivoimapuistoihin Saint-Brieuciin Ranskaan sekä Wilkingeriin Saksaan.

 *Iberdrola omistaa Gamesasta 20 prosenttia.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com