AREVA ja Schneider Electric strategiseen sopimukseen energian varastoinnista

February 06, 2014

Pariisi, 6.2.2014

AREVA on sopinut strategisen kumppanuussopimuksen Schneider Electricin kanssa. Yritykset alkavat kehittää yhdessä vetypolttokennoteknologiaan perustuvia energianhallinta- ja varastointiratkaisuja. Tavoitteena on taata sähkösaannin luotettavuus alueilla, joilla se voi olla haasteellista esimerkiksi vaikean sijainnin takia.

 AREVAN panos yhteistyöhön on Greenergy Box™, energian varastointiratkaisu, joka koostuu polttokennosta ja elektrolyysilaitteesta. Kun energian tarve on vähäistä, ratkaisu varastoi vedestä elektrolyysillä erotetun vedyn ja hapen. Energian kysynnän kasvaessa, varastoitu vety ja happi voidaan hyödyntää sähkön tuotannossa.

 AREVAn teknologiaa on hyödynnetty vuodesta 2011 Korsikalla 560 kW aurinkosähkövoimalassa MYRTE-esittelyalustalla. Greenergy Box™ kytketään pian myös säätösähkönä käytettyihin 35 kW aurinkosähköpaneeleihin La Croix Valmerissa Etelä-Ranskassa.

 Schneider Electric tuo yhteistyöhön integroidut ratkaisunsa, joilla energiantuotanto toteutetaan turvallisesti, luotettavasti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. AREVAn kanssa solmitun sopimuksen myötä Schneider Electric pystyy optimoimaan verkkoyhteyksiä ja hallitsemaan uusiutuvan energian tuotannon jaksoittaisuutta. Samalla Schneider Electric vahvistaa ainutlaatuista asemaansa kaikkien älyverkkotoimijoiden yhdistäjänä.

 ”Sopimuksella luomme vankan kaupallisen kumppanuuden, jonka puitteissa voimme kehittää innovatiivisen energian varastointiratkaisun. AREVAlle on hyötyä Schneider Electricin kansainvälisestä verkostosta, ja sen vahvasta asemasta alallaan”, Schneider Electricin energialiiketoiminnan johtaja Frédéric Abbal sanoo.

 ”Sopimus tarjoaa AREVAlle ja Schneider Electricille mahdollisuuden yhdistää kokemuksensa, osaamisensa ja saavutuksensa energian hallinnassa ja varastoinnissa. Sopimus myös asettaa molemmat yhtiöt ainutlaatuiseen asemaan näillä lupaavilla markkinoilla”, AREVA Renewablesin toimitusjohtaja Louis-François Durret, kiittelee.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com