Japani: AREVA ja ATOX perustavat yhteisyrityksen ydinvoimaloiden purkamiseen ja käytöstä poistoon

May 06, 2014

Pariisi 5.5.2014

Japanin pääministerin Shinzo Aben Ranskan-vierailun yhteydessä AREVA ja japanilainen ydinvoimaloiden ylläpitopalveluiden edelläkävijäyritys ATOX julkistivat perustavansa ANADEC*-nimisen yhteisyrityksen, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluita ydinvoimaloiden käytöstä poistoon ja purkamiseen Japanissa. Kummallakin yrityksellä on 50 prosentin osuus ANADECista. Yhteisyritys aloittaa toimintansa heti tänä vuonna Fukushiman ydinvoimalassa.

Osakasyritykset yhdistävät asiantuntemuksensa edistääkseen Fukushiman tilanteen stabilisointia ja ydinvoimalan puhdistamista.  

AREVA tuo yhteistyöhön teknologiansa ja osaamisensa ydinvoimaloiden käytöstä poistossa. ATOXilla on paikallisesti vahva asema ja kenttäkokemusta Fukushimasta.  Näin ATOX tarjoaa AREVAn ratkaisuja paikallisten tarpeiden mukaisesti.

ANADEC-yhteisyrityksen toimialaan sisältyy:

- tutkimus- ja kartoitusteknologioiden kehitys, jonka avulla ymmärretään paremmin Fukushiman erityislaatuista työskentely-ympäristöä

- robottiratkaisuiden kehitys, joka nopeuttaa vaikeasti saavutettavien alueiden ja kohtien purkamista.

Riippuen Fukushiman ydinvoimala-alueen tulevista tarpeista, yhteisyritys pystyy laajentamaan tarjoamaansa myös muihin teknisiin ratkaisuihin sekä tekemään yhteistyötä paikallisen teollisuuden kanssa.  

* ANADEC = AREVA and ATOX decommissioning company

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com