AREVAn Q1 tulos 31.3.2014

May 05, 2014

AREVAn Q1 tulos 31.3.2014:

  • · Liikevaihto 1,78 miljardia euroa - laski odotetusti –17,3 prosenttia vuodesta 2013
  • · Tilauskanta 40,2 miljardia euroa

Pariisi 30.4. 2014 

Toimitusjohtaja Luc Oursel kommentoi AREVAn vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulosta seuraavasti:

“Jatkuvien toimintojemme vahvuuden ja tiettyjen poikkeuksellisten asioiden, kuten merkittävien uraanikauppojen ja kertaluontoisten ulkomaalaisten sopimusten ansiosta ydinvoimaliiketoimintamme kasvoi merkittävästi vuonna 2013. Nyt vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski huomattavasti, kuten olimme odottaneet.

Vuonna 2014 on nähtävissä vahva sesonkivaihtelu, ja vuoden toisella puoliskolla odotetaan toimintojen kääntyvän kasvuun.

 Kuten vuoden 2013 tulosjulkistuksessa ilmoitettiin, tämänhetkinen taloustilanne on edelleen epäsuotuisa: markkinahinnat laskevat syklin alkupäässä ja asennetun kannan palveluissa asiakkaiden kysyntä on vähäistä. Kaikesta huolimatta olemme vakuuttuneita AREVAn kyvystä tehdä tulosta tämän vuoden tavoitteidemme mukaisesti.”

 AREVAn toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 1,781 miljardia euroa. Verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen kvartaaliin liikevaihto laski 18,1 prosenttia (-17,3 % like for like*).  Front End –liiketoimintaryhmä raportoi vahvan, +59 prosentin kasvun (+59,8 % like for like*). Liikevaihto laski seuraavissa liiketoimintaryhmissä: Mining –63,0 % (-62,3 % like for like*), Reactors & Services -14,1 % (-12,5 % like for like*), Back End -41,7 % (-41,6 % like for like*)  ja Renewable Energies -38,2 % (-34,6 % like for like*).

 Valuuttavaihteluista koitui ajanjaksolla 18 miljoonan euron negatiivinen vaikutus. Muutokset konsolidaation laajuudessa aiheuttivat 3 miljoonan euron menetyksen.

*Like for like -luvussa valuuttakurssit ja konsolidaation laajuus on vakioitu.

 AREVAn tilauskanta kokonaisuudessaan oli 40,2 miljardia euroa 31.3.2014. Se laski 2,9 prosenttia verrattuna 31.12.2013 tilanteeseen ja 8,8 prosenttia vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.  

Reactors & Services –liiketoimintaryhmä

Reactors & Services –liiketoimintaryhmän tilauskanta oli 8,744 miljardia euroa 31.3.2014.

Reactors & Services -liiketoimintaryhmä raportoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 684 miljoonan euron liikevaihdon, joka laski 14,1 % verrattuna 2013 ensimmäiseen neljännekseen. (-12,5 % like for like). Valuuttakurssien että konsolidaation vaihtelu aiheuttivat molemmat 7 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen.

  • · New Builds -liiketoiminta laski vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna, mikä on linjassa EPRTM -projektien etenemisen kanssa. Ranskan Flamanville 3- ja Ison-Britannian Hinkley Point –projekteihin liittynyt liikevaihdon kasvu ei riittänyt kompensoimaan Kiinan Taishan-projektiin liittyvää liikevaihdon laskua. Lisäksi, vuoden 2013 toisella puoliskolla aloitetun käytännön mukaan Olkiluoto 3 –projektista ei kirjattu tuloja  IAS 11 -kirjanpitostandardin kohdan 32 mukaisesti. 
  • · Installed Base –liiketoiminta hiljeni verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen johtuen markkinatilanteen haastavuudesta Yhdysvalloissa
  • · Equipment –liiketoimintayksikön tulos heikkeni verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin yksiköllä oli Ranskassa vahvaa primäärikomponenttien korvaamisliiketoimintaa.

 Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla Suomessa tapahtui edistystä usealla rintamalla vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana:

  • · Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyi automaatiojärjestelmän kokonaissuunnitelman
  • · Reaktorin paine- ja tiiveystestit (Containment tightness test, CTT) saatiin menestyksekkäästi päätökseen 12.2.2014
  • · Automaatiojärjestelmän testaus alkoi suunnitellusti Erlangenissa Saksassa 1.4.2014.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com