Areva aloittaa projektin hallintonsa kehittämiseksi

May 20, 2014

Pariisi, 20. toukokuuta 2014

 Pääomistajiensa, Ranskan valtion ja Ranskan ydinvoimakomission (CEA) pyynnöstä AREVA Group aloittaa projektin, jonka tarkoituksena on kehittää yhtiön hallintorakenteita.


AREVA Group on hallintoneuvostonsa valvonnassa valitsemassa itselleen johtokunnan, jotta yhtiön toiminta saatettaisiin yhdenmukaiseksi Ranskassa vallitsevien parhaiden johtamiskäytäntöjen mukaiseksi. Tarkoituksena on parantaa yrityksen ylimmän johdon ja muiden johtajien yhteistoimintaa.

 Projekti pannaan käytäntöön kuluvan vuoden aikana.

 AREVAn hallintoneuvoston puheenjohtajan Pierre Balyaun mukaan

“Uudistuksen tarkoituksena on taata ylimmälle johtoryhmälle parempi tuki, joka pitää sisällään selvemmän työnjaon yhtiön hallituksen ja ylimmän johdon välillä. Päätöksellä on kaksi strategista päämäärää AREVA Groupin kannalta, suoraviivaistaa sen toimintaa ja kehittää yhtiön hallintoa.”

.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com