AREVA luo uudenlaisen rahoitusjärjestelymallin Georges Besse 2 -rikastamoa varten

June 30, 2014

Pariisi 30. kesäkuuta 2014

AREVA sai päätökseen SET (Société d'Enrichissement du Tricastin) -rahoitushankkeen, joka sekä omistaa että rahoittaa Georges Besse 2 -rikastamon. Hankeen rahoittaa kymmenen kansainvälistä pankkia, jotka myöntävät 650 miljoonan euron lainan. Laina-aika on yli 10 vuotta.

Laina maksetaan Georges Besse 2 -laitoksesta saatavilla tuloilla, mikä varmistaa rahoituksen pitkällä tähtäimellä. Laitos, jonka rakentaminen alkoi vuonna 2006, jatkuu alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Laitoksen kapasiteetista oli jo 84 % valmistunut toukokuuhun 2014 loppuun mennessä. Kun laitos on käynnissä täydellä teholla, se tuottaa rikastettua uraania 70 ydinreaktorin tarpeisiin.

Tämä uusi rahoitusmalli varmistaa AREVAn sekä hyvän rahoitustilanteen että samanaikaisesti tuotot laitoksen toiminnasta.

Suuri määrä kumppaneita pankkisektorilta kertoo siitä, että ydinvoimahankkeet ovat houkuttelevia projekteja. Näin AREVA pystyy monipuolistamaan rahoituslähteitään ilman, että sillä olisi mitään vaikutusta keskimääräiseen laina-aikaan.

"Useiden pankkien suuri kiinnostus Georges Besse 2 -laitoksen rahoittamiseksi osoittaa, että lainanantajat arvostavat hanketta mutta myös uskovat ydinalan tulevaisuuteen. Tällaista uudenlaista, rajoitettua rahoitusjärjestelmää sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa AREVA ydinvoimaan, mikä avaa kehitysmahdollisuuksia koko ydinvoimatoimialaan", kertoo AREVAn toimitusjohtaja Luc Oursel.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com