AREVA ja Gamesa luovat yhdessä johtavan yrityksen merituulivoima-alalle 

July 07, 2014

7.7.2014

  • Yhteisyritys kehittää eksklusiivisesti kummankin osapuolen merituulivoimaosaamista
  • Uusi yhtiö tulee olemaan ideaalisesti positioitunut merituulivoimasegmentin johtavaksi toimijaksi

Gamesa ja AREVA ovat allekirjoittaneet sitovat sopimukset luodakseen yhteisyrityksen lupaavalle merituulivoima-alalle. Yritykset ovat neuvotelleet eksklusiivisesti asiasta tammikuusta lähtien. Uusi yritys tulee olemaan ideaalisesti positioitunut: sillä on merituulivoimaa myyntiputkessa 2,8 GW ja tavoitteena on päästä 20 prosentin markkinaosuuteen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

 Sopimuksen odotetaan tulevan lopullisesti voimaan ennen vuoden viimeistä neljännestä. Se vaatii mm. Ranskan hallituksen ja alaan liittyvien kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Sopimuksen molemmilla osapuolilla on 50 prosentin omistusosuus yhteisyrityksestä. Siinä yhdistetään kummankin osapuolen merituulivoimaliiketoiminnat: Pitkä kokemus sekä asiantuntemus merituulivoiman teknologiassa ja valmistuksessa. AREVA on menestyksekkäästi kehittänyt vuodesta 2004 lähtien nimenomaan meriolosuhteisiin suunniteltua tuulivoimaturbiinia, joita on asennettu vuoden 2014 loppuun mennessä 630 MW. Gamesa tuo yhteistyöhön teknologisen osaamisensa, jota tukee 20 vuoden kokemus alan koko arvoketjussa.


Gamesan panostus on yhteensä 195 miljoonan euron arvoinen ja sisältää

  • Gamesan 5 MW merituulivoima-alustan.
  • Merituulivoiman tutkimus- ja kehitysosaamisensa sekä onshore-lisenssit, joita voidaan soveltaa merituulivoimassa
  • Laaja Operaatiot & Ylläpito –osaaminen: 20 GW ylläpidettävää tuulivoimakapasiteettia
  • Teollinen osaaminen ja pääsy toimitusketjuun – nämä molemmat ovat avaintekijöitä kustannuksien virtaviivaistamisessa.

AREVAn kontribuution arvo on 280 miljoonaa euroa (sisältäen nykyisen liiketoiminnan toimintapääomat, tällä hetkellä arviolta 70 miljoonaa euroa. Summa varmennetaan sopimuksen lopullisen lukkoonlyömisen yhteydessä).

  • Sen 5 ja 8 MW merituulivoima-alustat.
  • 2,8 GW myyntiputkessa, tuulivoimamarkkinoilla toiseksi suurin
  • Merituulivoiman tutkimus- ja kehitysosaamisen sekä insinööriosaamisen siirtäminen yhteisyritykseen
  • Merituulivoimaan tarkoitettu valmistamis- ja logistiikkaresurssit, erityisesti teollisuus- ja logistiikkakeskukset Bremerhavenissa (turbiinien kokoonpano) sekä Stadessa (lavat). Molemmat sijaitsevat Saksassa.

Lisäksi sopimuksessa kaavaillaan Gamesaa yhteisyritykselle varaosien preferoiduksi toimittajaksi.

Uudella yrityksellä on positioltaan idealliset mahdollisuudet tulla merituulivoimasegmentin johtavaksi tekijäksi. Se aikoo saada Euroopassa 20 prosentin markkinaosuuden vuoteen 2020 mennessä ja kasvattaa sitä edelleen. Tätä tukee yrityksen myyntiputkessa olevat projektit Saksassa, Ranskassa ja UK:ssa. Eurooppa on merituulivoiman päämarkkina, jossa asennetun kapasiteetin odotetaan ylittävän 25 GW vuonna 2020. Alusta alkaen yhteisyritys voi ylpeilllä lukuisilla sitoutuneilla asiakkailla ,kuten Iberdrola ja GDF Suez – EDPR-Neoen Marina –konsortio. Yhteisyritys on pitkän kokemuksensa ansiosta myös hyvin positioitunut hyödyntämään Aasian kasvavia markkinoita: Asennetun kapasiteetin odotetaan kasvavan 18 GW:iin yllämainitussa aikaikkunassa.

 Yhteisyrityksellä tulee olemaan kaksi 5 MW alustaa, joiden ansiosta uusi yritys voi vastata markkinoiden vaatimuksiin joustavasti. Yritys tulee työskentelemään sekä AREVAn M5000-turbiinin optimoinnin kanssa samoin kuin Gamesan 5,0 MW merituuliturbiinien kanssa. Yritys tulee myös edelleen kehittämään työn alla olevaa 8 MW alustaansa jatkaakseen työtä merituulivoiman tasoitettujen energiakustannuksien alentamiseksi. Yhteisyritys tulee hyötymään hiljattain toisella kierroksella voitetusta 1 GW projektista Ranskan merituulivoimaprojektissa, jossa tavoite on asentaa 8 MW vuoteen 2021 mennessä. 

Yhteisyritys tulee täyttämään olemassa olevat teolliset kehityssitoumukset niin Ranskassa kuin UK:ssakin, jotka ovat tähän asti olleet AREVAn johtamat. Nämä sisältävät erityisesti sekä turbiinien kokoonpano- että lapojen valmistuslaitosten perustamisen Le Havreen samoin kuin alihankkija- ja partneriverkoston luominen Ranskaan.

Yhteisyrityksen pääkonttori rekisteröidään Zamudioon (Vizcaya, Espanja), mutta johtoryhmä tulee olemaan Pariisissa. Hallitukseen tulee kahdeksan jäsentä, neljä kummastakin emoyhtiöstä. Xabier Etxeberria, Gamesan liiketoiminnan toimitusjohtaja, tulee olemaan hallituksen puheenjohtaja. AREVAn tuulivoimaliiketoiminnan nykyinen varatoimitusjohtaja Arnaud Bellanger tulee olemaan uuden yrityksen pääjohtaja.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com