AREVA purkaa Ruotsissa kaksi tutkimusreaktoria pois käytöstä

July 16, 2014

16.7.2014

 AREVA on sopinut ruotsalaisen SVAFOn kanssa R2-0- ja R2-tutkimusreaktoreiden purkamisesta lähellä Nyköpingiä. SVAFO on neljän ruotsalaisen ydinvoimalaoperaattorin* omistama yhtiö. Kahden purettavan reaktorin kapasiteetti on 1 ja 50 megawattia. Reaktoreiden toiminta-aika päättyi 2005 ja niiden käyttöaika oli noin 45 vuotta. Tämä on ensimmäinen ydinvoimalareaktoreiden purkuhanke Ruotsissa vuoden 1980 jälkeen.

AREVA laatii reaktoreiden purkamisprojektiin yksityiskohtaisen hankeaikataulun. Yhtiö mittaa säteilyn tason komponenteissa ja varastoi komponentit asianmukaisesti tynnyreihin ennen niiden palautusta asiakkaalle. Paikan päällä tehtävien töiden on määrä alkaa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla.

"Sopimus SVAFOn kanssa vahvistaa AREVAn asemaa reaktoreiden purkumarkkinoilla, kun tulevina vuosina monet ydinlaitokset lopettavat toimintansa. AREVA on johtava toimija, jolla on ainutlaatuista kokemusta reaktoreiden purkamisesta ja käytöstä poistamisesta", kertoo AREVAn johtaja Stephan Krueger, joka vastuualueena on reaktoreiden purku.

AREVA on yli 20 vuoden kokemus ydinlaitosten purkamisesta. Yhtiö on ollut mukana useissa vaativissa hankkeissa erityisesti Ranskassa, jossa on poistettu käytöstä La Haguen, Marcoulen ja Cadarachen voimalat sekä Staden ja Wuergassen ydinvoimalat Saksassa. AREVA valmistelee parhaillaan Saksan ydinvoimaloiden purkamista, koska Saksa päätti lopettaa ydinvoiman käytön vuonna 2011.

* Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Barsebäck Kraft AB ja OKG AB

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com