Olkiluoto 3:n valmistumisaikataulu päivitetty

September 01, 2014

AREVA-Siemens-konsortio on toimittanut asiakkaalleen TVO:lle Olkiluoto 3:n EPR-projektin päivitetyn aikataulun. Aikataulun mukaan rakennustyöt saatetaan loppuun vuoden 2016 puolivälissä, jolloin alkaa käyttöönottovaihe. Kaupallinen toiminta alkaa vuonna 2018.

 Reaktorin automaatiojärjestelmien (Instrumentation & Control, I&C) hyväksynnän saaminen on ollut projektin viimeaikaisten viivästymisten pääasiallinen syy. Järjestelmän arkkitehtuuri hyväksyttiin huhtikuussa 2014, mitä edelsi neljä vuotta kestäneet neuvottelut TVO:n kanssa. Automaatiojärjestelmän hyväksyminen loi perustan projektin loppuvaiheen aikataulutukselle.

 Tänään toimitettu aikataulu pohjautuu perusoletuksiin ja sitoumuksiin, jotka koskevat TVO:n yhteistyötä voimalaitoksen omistajana. Laitoksen omistajalla on projektin alusta asti tärkeä rooli sen etenemisessä. Erityisesti voimalaitoksen käyttöönottovaiheessa korostuu omistajan vastuu myös STUKin vaatimien turvallisuus- ja teknologiaselvitysten eteenpäin viemisessä. Lähikuukausien aikana TVO:n kanssa tehdään yksityiskohtaista workshop-työskentelyä käyttöönottovaiheen optimoimiseksi.

 Taloudellisesta näkökulmasta katsoen päivitetyllä aikataululla ei ole itsessään vaikutusta Olkiluoto 3 -sopimuksesta AREVAlle koituviin tappioihin, jotka olivat 3,9 miljardia euroa 30.6.2014. AREVA päivittää sopimuksen valmistumisen mukaisen katteen vuoden 2014 tilinpäätöksessä, kuten on tehty kunkin tilikauden tuloksen yhteydessä.*)

 AREVA-Siemens-konsortio jatkaa välimiesmenettelyssä vaateidensa ajamista, tavoitteena saada kompensaatiota projektista syntyneistä tappioista. Korvausvaatimukset liittyvät projektin viivästysten vastuukysymyksiin.

 Konsortio on sitoutunut saattamaan Olkiluoto 3 -projektin loppuun mahdollisimman nopeasti korkeista turvallisuusstandardeista tinkimättä. Päivitetyn aikataulun mukaisesti AREVA mobilisoi rakennusvaiheen loppuunsaattamiseksi tarvittavat henkilöstöresurssit.

 Muut EPR-projektit ovat edenneet merkittävästi tänä vuonna Kiinassa ja Ranskassa. Operatiivinen automaatiojärjestelmä ja 95 prosenttia komponenteista on jo toimitettu Kiinan Taishan 1 -voimalaan, lisäksi ensimmäiset käyttöönottotoimenpiteet ovat alkaneet. Ranskan Flamanville 3:ssä on meneillään primääripiirin kokoonpanovaihe ja sinne on toimitettu neljä höyrygeneraattoria.

 

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com