AREVA solmi sopimuksen Brasilian suurimman biomassavoimalan rakentamisesta

October 14, 2014

Pariisi 14. lokakuuta 2014

AREVA on allekirjoittanut sopimuksen brasilialaisen BOLT Energiasin kanssa Campo Grande -biomassavoimalaitoksen rakentamisesta Bahian osavaltioon. Valmistuessaan150 megawatin voimala on Brasilian suurin biomassalaitos.

AREVA vastaa Campo Granden suunnittelusta sekä hankinta-ja rakentamispalveluista. Laitos koostuu kolmesta 50 MW voimalasta, jotka käyttävät polttoaineena puusta peräisin olevaa biomassaa.

Laitos liitetään kansalliseen sähköverkkoon kesällä 2017.

"AREVA sai yhden ensimmäisistä biomassavoimalahankkeista Brasiliassa. Tämä kertoo AREVAn osaamisesta biomassavoimaloiden teknologiassa sekä rakentamisessa", kertoo AREVA Renewablesin toimitusjohtaja  Louis-François Durret. "Tämä sopimus on ensimmäinen askel menestyksekkäässä yhteistyössä brasilialaisen kumppanin kanssa."

AREVA on bioenergia-alan johtava toimija. Konserni on jo rakentanut ympäri maailmaa 95 voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 2500 MW.

Bolt Energias on perustettu vuonna 2010. Bolt Energias on brasilialainen holdingyhtiö, joka keskittyy energian tuotantoon ja kauppaan. Yhtiö toimii sekä spot- että säännellyillä markkinoilla. Lisäksi yhtiö kehittää energiatehokkuutta ja ratkaisuja sähköntuotannon markkinasegmenttia. Yhtiön tavoitteena on vakiinnuttaa asemansa vahvana toimijana sekä Brasiliassa että muualla Latinalaisessa Amerikassa. Bolt Energiasta ohjataan 100 %:sti FIP Ático Geraçãosta, joka kuuluu Grupo Ático -konserniin.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com