AREVAn osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2014

October 31, 2014

  • Tilauskanta oli 46,1 miljardia euroa
  • Liikevaihto laski 14,3 % (vertailukelpoinen luku* -12,9 %) 5,558 miljardiin euroon
  • Liikevaihdon ja käyttökatteen loppuvuodentulosnäkymät ovat varmistuneet
  • Kassavirta ennen veroja vuodelle 2014 lähes positiivinen, mihin vaikuttaa asiakkaiden maksunopeus vuoden loppuun mennessä

Pariisi 31.10.2014

AREVAn talousjohtaja Pierre Aubouin vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta:

“Vuoden yhdeksän kuukauden aikana liikevaihto laski 12,9 prosenttia (vertailukelpoinen luku). Laskua selittää se, että Mining- ja Back End -liiketoimintaryhmien kertaluontoiset erät eivät ole mukana, mutta myös markkinatilanteen heikkous vuonna 2014.

Tilauskanta syyskuun lopussa oli 46,1 miljardia euroa, joka on vahvistunut erityisesti ydinvoimaliiketoiminnan osalta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla solmittiin EDF:n kanssa sopimus käytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä ja MOX-polttoaineen valmistamisesta. Lisäksi on solmittu lukuisia muita ydinpolttoainesopimuksia.

Meillä on edelleen hyvät näkymät AREVAn liiketoiminnasta tulevina vuosina. Strateginen kumppanuutemme EDF:n kanssa vahvistuu entisestään. Tästä osoituksena on hiljattain allekirjoitettu sopimus, jossa sovittiin, että AREVA toimittaa Ranskan ydinvoimaloihin ydinpolttoainetta vuosina 2015–2021. Tätä sopimusta ei ole kirjattu vielä tilauskantaan.

Viimeisellä neljänneksellä odotamme vireämpää toimintaa erityisesti Mining-liiketoimintaryhmässä, ja näin ollen liikevaihdon ja käyttökatteen näkymät varmistuvat koko vuoden osalta. Vapaan kassavirran tavoitetaso ennen veroja on nollatulos ja sen toteutuminen riippuu tiettyjen asiakkaiden maksujen tuloutustahdista vuoden loppuun mennessä.”

*Vertailukelpoisessa ns. like for like -luvussa valuuttakurssit ja konsolidaation laajuus on vakioitu.

 

Vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana AREVAn konsolidoitu liikevaihto oli 5,558 miljardia euroa.  Vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna liikevaihto laski 14,3 % (vertailukelpoinen luku -12,9 %).

Ydinvoimaliiketoiminnan liikevaihto oli 5,453 miljardia euroa ensimmäisten 9 kuukauden aikana 2014, kun se oli 6,330 miljardia euroa viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ydinvoimaliiketoiminnan liikevaihto laski 13,9 % (vertailukelpoinen luku -13,1 %). Liikevaihto Front End -liiketoimintaryhmässä kasvoi 13,2 % (vertailukelpoinen luku +13,8 %). Liikevaihto muissa liiketoimintaryhmissä laski seuraavasti: Mining: 44,8 % (vertailukelpoinen luku -43,5 %), Reactors & Services: 7,7 % (vertailukelpoinen luku -6,5 %) ja Back End: 24,0 % (vertailukelpoinen luku -24,3 %).

Valuuttakurssien muutoksilla oli 54 miljoonan euron negatiivinen vaikutus kyseisenä ajanjaksona samoin kuin konsolidoinnilla, jolla oli 46 miljoonaan euron negatiivinen vaikutus.

Kolmannen vuosineljänneksen 2014 liikevaihto oli 1,669 miljardia euroa, eli laskua oli 15,3 %:n (-14,1 % vertailukelpoinen luku) verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen. Konsolidoinnilla oli ajanjaksolla 28 miljoonaan euron negatiivinen vaikutus, kun taas valuuttakurssien muutoksilla ei juuri ollut vaikutusta.

Liikevaihto ydinvoimaliiketoiminnoissa oli 2014 kolmannella vuosineljänneksellä 1,655 miljardia euroa, eli laskua oli 14,2 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2013 (vertailukelpoinen luku -14,3 %).

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 2014 liikevaihto Ranskassa oli 2,645 miljardia euroa, eli 3,2 % vähemmän kuin ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 2013. Samalla ajanjaksolla kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 2,913 miljardia euroa, eli liikevaihto laski 22,3 % verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen yhdeksään kuukauteen.

30. syyskuuta 2014 konsernin tilauskanta oli 46,076 miljardia euroa eli se kasvoi 11,4 % verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna (30.9.2013: 41,365 mrd. euroa). Tilauskanta ydinvoimaliiketoiminta-alueella on nyt kaikkien aikojen ennätystasolla. On huomattava, että summa ei sisällä EDF:n kanssa solmittua sateenvarjosopimusta, joka julkistettiin 2. lokakuuta 2014. Palvelusopimus käsittää suunnittelua sekä polttoaineen valmistusta Ranskan ydinreaktoreille vuosina 2015–2021. On myös syytä huomata, että tilauskanta ei sisällä lokakuussa 2013 EDF:n kanssa solmittuja sopimuksia koskien Ison-Britannian Hinkley Pointin EPR-reaktoreja sekä niihin liittyvää ydinpolttoainetta.

Reactors & Services -liiketoimintaryhmä

Reactors & Services -liiketoimintaryhmän tilauskanta 30.9.2014 oli 8,592 miljardia euroa. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä solmittiin muun muassa 300 miljoonan euron sopimus eteläafrikkalaisen energiayhtiön ESKOMin kanssa Koebergin ydinvoimalan höyrygeneraattorin uusimisesta.

Liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 7,7 % (vertailukelpoinen luku -6,5 %) 2,245 miljardiin euroon kuluvan vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Valuuttamuutosten negatiivinen vaikutus kyseisenä ajankohtana oli 14 miljoonaa euroa ja konsolidaation laajuuden muutosten vaikutus oli 15 miljoonaa euroa.

  • Asennetun kannan liikevaihto laski verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan, jolloin se hyötyi vahvasta liiketoiminnasta Ranskassa. Lisäksi asennetun kannan liiketoiminta hiljentyi Yhdysvalloissa ja Saksassa markkinaolosuhteidenvuoksi.
  • Suurten projektien liikevaihto pysyi samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja se kehittyy linjassa suurten projektien etenemisen kanssa. Flamanville 3 -projektiin liittyvä liikevaihto kasvoi, mikä vaikutti suotuisasti ryhmän liikevaihtoon, samoin kuin Brasilian Angra 3 -reaktorin loppuunsaattamisprojektin käynnistys. Nämä kompensoivat Kiinan Taishan EPR-projektin odotettu liikevaihdon lasku. Lisäksi IAS 11-kirjanpitostandardin luvun 32 mukaisesti (jota on noudatettu vuoden 2013 toiselta puoliskolta alkaen) Suomen Olkiluoto 3:n EPR-projektista ei ole kirjattu liikevaihtoa vuoden 2014 yhdeksänä ensimmäisenä kuukautena.

Reaktorit & Services -liiketoimintaryhmä

• Olkiluoto 3 -projektissa Suomessa, jonne AREVA toimittaa ydinvoimalaitoksen yhdessä Siemensin kanssa, edistyttiin kolmannen vuosineljänneksen 2014 aikana seuraavasti:

-          Turvallisuusautomaatiojärjestelmän testit käynnistettiin aikataulun mukaisesti heinäkuussa ja testit jatkuvat suunnitelmien mukaisesti.

-          Operatiivisen automaatiojärjestelmän testit etenevät suunnitellusti.

-          29. elokuuta 2014 AREVA-Siemens toimitti päivitetyn aikataulun TVO:lle. Aikataulun mukaan rakentaminen päättyy vuoden 2016 puolivälissä, jolloin testaukset alkavat. Voimalaitos otetaan käyttöön vuonna 2018 testausvaiheen jälkeen. Käyttöönotto-vaiheeseen liittyviä yksityiskohtia käydään TVO:n kanssa läpi workshop-työskentelynä vuoden 2014 loppuun mennessä.

AREVA-Siemens päivitti 23. lokakuuta korvausvaatimuksensa TVO:ta vastaan meneillään olevassa kansainvälisen kauppakamarin välimiesoikeusmenettelyssä.  Vaatimukset koskevat rakentamisen ajanjaksoa kesäkuuhun 2011 saakka. Toimittaja vaatii yhteensä noin 3,5 miljardin euron korvauksia, jotka ovat aiheutuneet lisätöistä, häiriöistä ja projektin pitkittymisestä.

• Taishanin rakennustyömaalla Kiinassa, jonne AREVA suunnittelee ja toteuttaa kaksi reaktorialuetta, edistyttiin kolmannen vuosineljänneksen 2014 aikana seuraavasti:

-          Voimalan simulaattori toimitettiin viime heinäkuussa ja juuri sai lopullisen hyväksynnän käyttökoulutusta varten.

-          Automaatiojärjestelmäkaappien asennus jatkui ykkösyksikössä.

-          Sähkömekaaniset asennukset jatkuivat nopeaan tahtiin molemmissa yksiköissä.

• Flamanville 3 -työmaalla Ranskassa, jonne AREVA suunnittelee, toimittaa ja asentaa ydinvoimalan höyryntuottojärjestelmän, edistyttiin kolmannella vuosineljänneksellä 2014 seuraavasti:

-          Ensimmäinen höyrystin asennettiin syyskuun alussa

-          Reaktorin jäähdytysjärjestelmän hitsaus jatkuu

-          Reaktorirakennuksen sisäisen vesisäiliön asennustyöt alkoivat

-          Apujärjestelmien asennus nopeutui, vaikka se ei ole saavuttanut tavoitteita tässä vaiheessa

-          Turvallisuusautomaatiojärjestelmän kaappien asennus ja virroitus jatkuivat normaalisti

-          Operatiivisen automaatiojärjestelmän kaappien asennukset etenevät aikataulun mukaisesti

-          Asiakirjat, joita tarvitaan käyttöönotossa, toimitettiin EDF:lle ajoissa 30. syyskuuta.

Taloudelliset näkymät

AREVAn tavoitteet vuodelle 2014 ovat (pois lukien poistot ja konsolidaation muutokset vakioiden):

  • 10 prosentin lasku orgaanisessa liikevaihdossa
  • käyttökatteen marginaali oli noin 7 prosenttia liikevaihdosta
  • bruttoinvestoinnit olivat 1,1 miljardia euroa
  • vapaa kassavirta ennen veroja oli lähellä kriittistäpistettä riippuen tiettyjen asiakasmaksujen tuloutusnopeudesta ennen vuodenvaihdetta.

HUOM. Tämä tiedote on lyhennetty käännös alkuperäisestä, virallisesta tiedotteesta, joka löytyy osoitteesta http://www.areva.com/EN/news-10365/areva-s-revenue-at-09-30-2014.html

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com