Muutoksia hallinnossa: AREVA kutsuu kokoon yleiskokouksen

November 26, 2014

26.11.2014

AREVAn hallintoneuvosto on Pierre Blayaun johdolla päättänyt kutsua koolle osakkeenomistajien yleiskokouksen 8.1.2015. Kokouksessa päätetään uudesta hallintorakenteesta.

Osakkeenomistajia pyydetään erityisesti äänestämään ehdotuksesta, jossa hallintorakennetta yksinkertaistetaan. Tällä hetkellä rakenne koostuu sekä valvontaneuvostosta että hallintoneuvostosta. Uudessa ehdotuksessa on ainoastaan yksi elin, hallitus. Osakkeenomistajia pyydetään äänestämään uuden hallituksen jäsenistä. Seuraavat nimitykset tulevat äänestettäviksi : 

 
-          Bernard Bigot  
-          Sophie Boissard 
-          Claude Imauven
-          Philippe Knoche        
-          Christian Masset (Ranskan valtion esityksestä)
-          Denis Morin (Ranskan valtion esityksestä)
-          Pascale Sourisse 
-          Philippe Varin

Odottaessaan osakkeenomistajien kantaa päätöslauselmiin, hallitus pitää yleiskokouksen jälkeen kokouksen päättääkseen erityisesti hallituksen organisoinnista ja hallituksen toimikunnista.

Kokouksessaan hallintoneuvosto hyväksyi Philippe Varinin nimityksen. Varin tuli eronpyyntönsä jättäneen Christophe Béharin tilalle. Pierre Blayau sanoi : « Philippe Varinin mukaantulo valvontaneuvostoon välittömästi antaa meille mahdollisuuden viiveettä analysoida taloudellisia elementtejä, jotka johto julkaisi 18.11. ja valmistella tervehdyttämistoimenpiteitä, jotka ovat nyt välttämättömiä.

Minä ja Philippe Varin aiomme ottaa kaikki tarvittavat askeleet hallituksen sekä ad hoc -toimikuntien muodostamiseksi, jotta voimme parhaiten edistää tätä työtä. »

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com