AREVAn varsinaisen yhtiökokouksen tulokset

January 08, 2015

AREVA piti Pariisissa varsinaisen yhtiökokouksen 8. tammikuuta. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitykset, joista osakkeenomistajat halusivat äänestää, lukuunottamatta esitystä nro 20.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin seuraavista:

• hyväksyttiin hallintorakenteen muutokset sekä siihen liittyvät yhdistämisartiklat. Nykyisestä valvontaneuvoston ja hallintoneuvoston muodostamasta hallintorakenteesta siirrytään yhteen hallintoelimeen, hallitukseen.

• hyväksyttiin uuteen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat kahdeksan: Bernard Bigot, Sophie Boissard, Claude Imauven, Philippe Knoche, Christian Masset, Denis Morin, Pascale Sourisse ja Philippe Varin. Hallitukseen kuuluvat valtionedustajana myös Alexis Zajdenweber sekä työntekijöiden valitsemina edustajina Jean-Michel Lang, Odile Matte ja Françoise Pieri.

• määritteli hallituksen  kokouspalkkioiden suuruuden vuodesta 2015 alkaen

• kuten aiemmissa kokouksissa, delegoivat hallitukselle oikeuden tarpeen mukaan järjestää osakeanteja osakepääoman kasvattamiseksi lain määrittämissä olosuhteissa, ennakkomerkintäoikeudella tai ilman

Hallitus

Lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa uusi hallitus päätti seuraavaa:

Philippe Varin nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi

Philippe Knoche nimitettiin toimitusjohtajaksi

• neljä komiteaa päätettiin perustaa tukemaan hallituksen toimintaa:

-       Strategia ja investoinnit, johtaja Philippe Varin

-       Auditointi ja etiikka, johtaja Sophie Boissard

-       Nimitykset ja palkitseminen, johtaja Claude Imauven

-       Elinkaaren loppupään velvoitteiden valvonta, johtaja Pascale Sourisse

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com