AREVAn tulos vuonna 2014

March 04, 2015

AREVAN virallinen tulostiedote löytyy täältä: http://www.areva.com/EN/news-10470/2014-annual-results.html

 • Liikevaihto: 8.336 miljardia euroa (vertailukelpoinen luku -7.2% verrattuna vuoteen 2013)
 • Käyttökate (EBITDA[1]): 735 miljoonaa euroa (-€257m vuodesta 2013)
 • Vapaa kassavirta ennen veroja:1: -372 miljoonaa euroa (-€537m vuodesta. 2013)
 • Konsolidoitu nettotulos: -4.834 miljardia euroa
  • Varaukset omaisuuserien arvon laskemisesta ydinenergia-liiketoiminnoissa *(1,460 miljardia euroa) sekä alaskirjaukset laskennallisissa verosaamisissa (938 miljoonaa euroa) 
  • Kolmesta suuresta ydinenergiaprojektista koituneet lisätappiot (1,097 miljardia euroa, sisältäen 720 miljoonaa euroa Olkiluoto 3:n EPR-projektista)
  • Varaukset elinkaaren loppupään operaatioissa (300 miljoonaa euroa)
  • Varaukset arvonalennuksista, tappioista valmistumishetkellä sekä sopimussakot keskeytetyissä uusiutuvan energian toiminnoissa (557 miljoonaa euroa)

Muutossuunnitelma*

 • Strateginen tiekartta
  • Keskittyminen tärkeimpiin ydinenergialiiketoiminnan prosesseihin
  • Kumppanuuden uudelleenmuotoilu EDF:n kanssa
  • Kiinan-läsnäolon kehittäminen ja sen vahvistaminen
 • Toiminnan tehokkuus
  • Suunnitelma kilpailukyvyn parantamiseksi: miljardi euroa tuloa operaatioista verrattuna vuoteen 2014 ja suunnitelma teknisten palveluiden uudelleenorganisoimiseksi
  • Johtamisen vahvistaminen suurissa projekteissa: Olkiluoto 3, Flamanville 3, Jules Horowitzin tutkimusreaktori
 • Sosiaalinen dialogi
  • Dialogi tulee alkamaan päivien sisällä ja sitä käydään yhtiön tilanteesta, strategisista suuntauksista sekä niiden seurauksista
 • Rahoitussuunnitelma

Kolmivuotisen rahoitussuunnitelman määrittely. Suunnitelma esitellään ennen H1 2015 tuloksien julkistamista. Yhtiö keskittyy seuraaviin 

 • Tiukka valikointi pääomamenojen suhteen
 • Kilpailukyvyn parantamissuunnitelman jalkauttaminen
 • Omaisuuseristä luopuminen sekä kumppanuudet, joissa on pääomakomponentti mukana
 • Liiketoiminnan varojen rahoittaminen ja kassanhallinnan optimointi 

Yhtiö tutkii myös vaihtoehtoja vahvistaakseen omaa pääomaansa riittävästi.

Taloudelliset näkymät*: positiivinen nettokassavirta odotettavissa vuonna 2018

* Kun konsolidaation laajuus ja valuuttakurssit on vakioitu, jättäen huomiotta omaisuuseristä luopumisen vaikutukset, omaan pääomaan perustuvat transaktiot sekä uudelleenrahoituksen.

  

 

AREVAN hallitus kokoontui eilen Philippe Varinin johtamana hyväksymään tilinpäätöksen joka koskee 31.12.2014 päättynyttä jaksoa. AREVAn hallituksen puheenjohtaja Philippe Varin lausui tulokseen liittyen: 

“Hallituksen puolesta kiitän ponnisteluista joita AREVA-konserni on tehnyt analysoidakseen yhtiön tilanteen yksityiskohtaisesti ja ryhtyäkseen tekemään muutossuunnitelmaa, joka on suhteessa pelissä oleviin panoksiin nähden. AREVAn osaaminen on globaalisti tunnustettua ja Ranska tarvitsee vahvan ydinenergiateollisuuden. Konsernin täytyy nyt seurata tervehdyttämisen tietä ja tehdä huomattavia uhrauksia. Hallitus tulee olemaan vaativa suunnitelman toteuttamisen suhteen. Haluan ilmaista luottamukseni johtoryhmän ja kaikkien AREVAn työntekijöiden kykyyn kääntää konsernin kurssi.

 

Philippe Knoche, AREVAn toimitusjohtaja antoi seuraavan lausunnon:

 

“Vuoden 2014 nettotappioiden suuruusluokka kertoo AREVAn haasteista. Ydinenergialiiketoiminnan lamaantuneisuus jatkuu, kilpailukyvyssä on puutteita ja suuriin projekteihin kuuluvien riskien hallinnoimisessa on ongelmia. Konserni ymmärtää, miten vakava tämä tilanne on. Kattava toimintojen strateginen arviointi aloitettiin marraskuussa 2014 ja sitä jatketaan tekemättä kompromisseja. Tämän tuloksena AREVA kykenee nyt julkistamaan aukottoman muutossuunnitelman, joka asettaa haastavan mutta taloudellisesti realistisen suunnan tiimeillemme.

Ensimmäiseksi AREVA keskittyy uudelleen ydinliiketoimintaansa: Hallitsemaan tärkeimmät ydinenergiatoimintoprosessit jotka ovat välttämättömiä operaattoreille kautta maailman. Tämä strateginen veto tulee johtamaan tiettyjen tavoitteiden uudelleenarviointiin, joko uusien reaktoriprojektien johdossa tai uusiutuvissa energioissa. AREVAn tavoite on saavuttaa ylivertaisuus korkean lisäarvon tuotteiden ja palvelujen ja toimittajana

Toiseksi AREVAn, jonka resurssit valjastettiin tukemaan kasvuspurttia ydinenergialiiketoiminnassa, täytyy nyt sopeutua uusiin markkinarealiteetteihin ja tulla jälleen kilpailukykyiseksi. Konsernille kiireellisintä on nyt tervehtyminen ja tulevaisuuden turvaaminen. Näiden saavuttamiseksi julkistetaan välittömästi kilpailukyvyn parantamissuunnitelma joka perustuu organisaation yksinkertaistamiseen, toiminnan laatuun ja täydellisesti uudistettuun lähestymistapaan, jolla riskejä hallitaan suurissa projekteissa.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä AREVAn täytyy varmistaa toiminnalleen kestävä rahoitus. Rahoitussuunnitelma tullaan täsmentämään ennen H1 2015 tilinpäätöstä.

AREVAn työntekijiden sitoutuminen, joka on aina ollut absoluuttista konsernin asiakkaiden palvelemisessa, on tänään merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin, koska se on menestyksen avainkysymys.

Muutossuunnitelman paneminen täytäntöön kaikkine yksityiskohtineen on nyt haaste meille kaikille, jotta saamme tehtyä AREVAn ranskalaisessa ydinvoimateollisuudessa uudelleen fokusoituneeksi yksinkertaistetuksi ja kilpailukykyiseksi toimijaksi, joka on pystytty tervehdyttämään.

Key figures

(in millions of euros) 

2014

2013 proforma

Change

2014/2013

Backlog

46,866

41,440

+€5,426m

Revenue

8,336

9,062

-7.2% LFL

Of which nuclear operations[2]

8,210

8,864

-7.3% LFL

Of which renewables operations

52

68

-21.4% LFL

Restated EBITDA[3]

735

991

-€257m

In percentage of sales revenue

8.8%

10.9%

-2.1 pts.

Of which impact of 4 large loss-generating projects

-446

-584

+€138m

Restated free operating cash flow before tax2

-372

165

-€537m

Restated operating income2

-2,624

34

-€2,658m

Restated operating income2 excluding impairment

-1,150

154

-€1,304m

Net income attributable to owners of the parent from discontinued operations

-635

-246

-€389m

Net income attributable to owners of the parent

-4,834

-494

-€4,340m

Earnings per share

-€12.64

-€1.30

-€11.34

 

12.31.14

12.31.13

 

Net debt (+) / cash (-)

5,809

4,468

+€1,340m

Net cash flow

-€1,340

-€162

-€1,178m

 

Reactors & Services -liiketoimintaryhmä

Reactors and Services –liiketoimintaryhmä raportoi 1,240 miljardin euron liiketoimintatappion, verrattuna 547 miljoonan euron tappioon vuonna 2013. Liiketoimintaryhmän tulos riippuu:

 • 782 miljoonan euron varauksista, jotka tehdään seuraavien projektien valmistumishetken tappioiden varalta:
  • 576 miljoonaa euroa Olkiluoto 3:n EPR-projektista, Varaus perustuu yksityiskohtaiseen kulujen uudelleenarviointiin sekä projektin jäljellä oleviin riskeihin (pääosin liittyen reaktorin rakentamisen loppuunsaattamiseen), jotka liittyvät yksityiskohtaiseen reaktorin valmistumisaikataulun valmistumiseen 2014 vuoden jälkipuoliskolla. Asiakkaalla TVO:lla ei ollut aikatauluun mitään merkittävää vastaansanomista. Projektin valmistumishetken tappioihin on lisätty 144 miljoonaa euroa kuluja periodista, joka ei merkittävästi edistänyt projektin etenemistä, soveltaen IAS 11:n kappaleeseen 32.
  • 155 miljoonaa euroa reaktorin modernisaatiosopimuksesta Euroopassa ,joka heijastaa projektin päättymispäivän siirtoa liittyen työympäristön kompleksisuuteen, asiakkaan pyytämiin ohjelmiston konfiguraatiomuutoksiin  sekä asiakkaan aloitteesta tehtyyn operaattorin valmennusohjelman siirtämiseen. Lisävarauksen määrä ei heijasta mitään AREVAn tekemää vaadetta, joka asiakkaalle on tehty tähän liittyen.
  • epävarmuustekijöistä johtuva 187 miljoonan euron varaus, joka liittyy Jules Horowitz –reaktorin rakennusprojektiin CEA:lle. AREVAlla on kiista asiakkaan kanssa liittyen olemassa oleviin ja todennäköisiin kustannusten ylityksiin, johon etsitään neuvotteluratkaisua. Kustannusten ylitykset ovat sopimusten laajuuden rajoissa, joita AREVAn tytäryhtiöllä AREVA TA:lla on sekä sopimuksissa jotka CEA on solminut muiden teollisten yritysten kanssa.
  • pääomitettujen tutkimus- ja kehityskustannusten alaskirjauksia 362 miljoonaa euroa, liittyen useisiin kolmannen sukupolven reaktorien komponentteihin ja erityisesti Amerikan EPR:ään, jolle ei ole nähty lähitulevaisuudessa identifioituja mahdollisuuksia Amerikassa tai muualla ulkomailla.

Diagnostiikka

Olkiluoto 3-projektin, vuoden 2007 UraMin-yritysoston ja vuoden 2011 Fukushima-onnettomuuden aiheuttamien vaikeuksien jatkona, konserni kamppaili koko vuoden 2014 muun muassa taloudellisen tilanteen heikentymisen kanssa (Japanin reaktorin käynnistäminen siirtyi, hintatason alentuminen uraanin ja sen konversion ja rikastuksen osalta, laitosten ylläpitobudjettien aleneminen sekä mm. ydinjätteen pakkaamissopimusten loppuminen).

Vuoden 2014 lopussa konsernin toimintakykyä painoivat jatkuvat vaikeudet kolmessa suuressa projektissa, riittämättömät kannattavuustasot useimmissa liiketoiminnoissa joissa tulot laskivat ja muuttuva tuotepaletti sekä uusiutuvien energioiden liiketoimintaan liittyvät lisätappiot.

Strateginen tiekartta

Taloudellisesta tilanteesta huolimatta, energian kysynnän fundamentit puhuvat ydinenergiamarkkinoiden kasvunäkymien puolesta. Saatavilla olevien arvioiden mukaan maailman ydinenergian tuotantokapasiteetin arvioidaan nousevan 50 % vuoteen 2030 mennessä, erityisesti Aasian markkinoiden toimiessa veturina.

Kun markkinoiden muutoksen taustatekijät otetaan huomioon ja pidetään ydinturvallisuus ja työturvallisuus konsernin tärkeimpinä prioriteetteina, AREVA on suunnitellut strategisen tiekarttansa palvelemaan seuraavien kolmen tavoitteen täyttymistä:

 • Uudelleenfokusointi tärkeimpiin ydinenergiatoimintojen prosesseihin
  • asetetaan ensisijaiseksi ydinenergian toimitusketjussa niiden tärkeimpien prosessien hallinta, joissa AREVAlla on mahdollisuus saavuttaa maailmanlaajuinen johtoasema ja kilpailukyvykkyys pitkällä tähtäimellä
  • kontrolloida riskejä jotka liittyvät laajojen ydinenergian rakennus- tai modernisointiprojektien johtamiseen
  • virtaviivaistaa uusiutuvien energioiden portfoliota jatkamalla offshore-tuulivoiman liiketoimintaa  joint venturena Gamesan kanssa sekä etsimällä partnereita aurinkovoima- ja bioenergialiiketoiminnoissa.
  • Muotoilla kumppanuus EDF:n kanssa uudelleen

AREVAn osaamisen ja teknologioiden ja EDF:n, johon AREVA on toimittajasuhteessa, teollisen suhteen muotoileminen uudelleen, vastaamaan näihin:

 • koko teollisuudenhaaraa koskeva kilpailukyvyllinen haaste, ajankohtana jossa AREVA on saattamassa loppuun rahoituskierrosta polttoainekierron tuotantolaitoksissa ja aloittamassa uutta rahoituskierrosta EDF:n reaktorijoukolle
 • Flamanville 3:n menestyksekäs loppuunsaattaminen, samoin kuin uudet reaktoriprojektit joita ensi vuosikymmenelle odotetaan, alkaen Hinkley Pointista, ottaminen opiksi nykyisistä projekteista vastaan tulleista virheistä
 • reaktorivalikoiman optimoinnin tarve
 • markkinoiden siirtyminen kehittyville markkinoille
 • Vahvistaa läsnäolomme kehitystä Kiinassa
  • jatkaa tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa aloitettua strategiaa
  • kasvattaa maaliskuussa 2014 CNNC:n kanssa solmitun strategista sopimusta koskemaan aktiviteettien koko laajuutta
  • Jatkaa kumppanuutta CGN:n kanssa hyödyntämällä Taishan 1 ja 2 –reaktoriprojektien etenemistä.

Liiketoiminnan suunnitelma

Konserni esittelee kilpailukyvyn parantamissuunnitelman, jonka tavoitteena on saavuttaa vuosittaiset miljardin euron kustannussäästöt vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen 2014.

Suunnitelman onnistuminen riippuu organisaation yksinkertaistamisesta ja liiketoimintojen paremmasta laadusta.

Suunnitelma tulee vaatimaan ennenäkemättömiä ponnistuksia jotta konserni sopeutuu markkinoidensa realiteetteihin. Se nojaa ennen kaikkea uusiin ajureihin hankintatoimessa ja huomattavasti parannettuun tuottavuuteen ja laatuun, virtaviivaistamalla organisaatiota ja maantieteellisellä optimoinnlla. Näitä säästöjä, joita voidaan uudelleen arvioida tilanteen kehittymisen mukaan, täydennetään suunnitelmalla uusien myyntimahdollisuuksien saamiseksi.

Uusista toimenpiteistä on päätetty, liittyen laajojen projektien hallintaan, ts. Olkiluoto 3 (OL3), Flamanville 3 (FA3) ja Jules Horowitz –reaktorirakennusprojekti CEA:lle (RJH). Lisäksi konserni tekee muutoksia suunnitteluorganisaatiossaan, jotka tähtäävät kohti tämän päivän parhaita EPC-käytäntöjä  (Engineering, Procurement and Construction)

Nämä kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen, että AREVA kykenee saavuttamaan pääkilpailijoihinsa verrattavissa olevan tulostason globaaleilla markkinoilla kolmen vuoden sisällä.

Sosiaalinen dialogi

Konsernin strategiset suuntaviivat ja niiden teolliset ja sosiaaliset merkitykset tulevat herättämään laajaa keskustelua työntekijöiden edustajien kanssa. Tätä dialogia käydään sosiaalisen dialogin aikataulun mukaan

 mukaan seuraavasti:

Rahoitussuunnitelma

AREVA tulee esittelemään rahoitussuunnitelman ajanjaksolle 2015 – 2017 ennen kuin puolivuotistulos julkaistaan. Suunnitelmaan tullaan sisällyttämään kilpailukyvyn parantamissuunnitelman vaikutukset ja se sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • voimakas valikointi pääomamenojen suhteen, jotka tuodaan ajanjaksolla takaisin 3 miljardin euron tasolle (vs. 4,6 miljardia euroa 2012  -2014). Prioriteetti annetaan investoinneille jotka liittyvät työ- ja ydinturvallisuuteen laitoksissamme, niiden ylläpitoon ja parhaillaan voimassaolevien Capex-ohjelmien loppuunsaattamiseen konsernin strategisissa projekteissa
 • Pankkien rahoituksen saaminen teollisten omaisuuserien nojalla – kuten 2014 Georges Besse II –laitoksen projektin rahoittamisessa – ja operationaalisten rahoitusinstrumentien käyttö
 • the raising of bank financing backed by industrial assets ─ as in 2014 with project financing for the Georges Besse II plant ─ and use of operational financing instruments;
 • Omaisuuseristä luopuminen laajemmassa mittakaavassa kuin mitä 7.10.2014 julkistettiin
 • kumppanuudet, joissa on pääomaelementti mukana.

Complete information on the 2014 results is available in English on the Group’s website:

http://areva.com/EN/finance-1153/publications-financieres-du-leader-des-metiers-de-l-energie-nucleaire-et-renouvelables.html

 


[1] uudelleenmääritelty  omaisuuseristä luopumisten johdosta (Euriware, Duisburg, AREVA TA:n Command & Control for Transportation (CCT) ja  Aerospace Assembly Line -aktiviteetit, sähköisten paneelien liiketoiminta Brasiliassa sekä maatuulivoimaturbiiniliiketoiminta))

[2] Nuclear operations: operations in the Mining, Front End, Reactors & Services and Back End Business Groups and in Engineering & Projects (recognized under Corporate & Other)

[3] Restated for asset disposals (Euriware, Duisburg, AREVA TA’s Command & Control for Transportation (CCT) and Aerospace Assembly Line activities, electrical panels business in Brazil, and land-based wind turbine business)

 

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com