INTIA: AREVA allekirjoitti sopimuksia Jaitapurin ydinreaktoriprojektin kehittämiseksi

April 14, 2015

10.4.2015

Intian pääministerin Ranskan-vierailun yhteydessä AREVA solmi kaksi sopimusta intialaisten kumppaniensa kanssa Jaitapurin EPR-projektin valmistelemiseksi.

Pääministeri Modin ja Ranskan presidentin François Hollanden läsnä ollessa AREVA allekirjoitti PEA (Pre-engineering Agreement) –sopimuksen intialaisen ydinvoimalaoperaattoriyhtiön NPCIL:n (Nuclear Power Corporation of India Limited) kanssa. Sopimus koskee Jaitapurin EPR-projektin lisensoinnin valmistelua. Näiden valmisteluiden myötä kummatkin sopimusosapuolet kykenevät saattamaan päätökseen projektin tekniset konfiguraatiot.

AREVA ja Intian suurin insinööritoimisto-rakennusliike Larsen & Toubro (L&T) allekirjoittivat myös aiesopimuksen, jolla yritykset etsivät yhteistyöalueita tulevassa Jaitapurin projektissa.

Helmikuussa 2009 AREVA ja NPCIL allekirjoittivat aiesopimuksen kuuden EPR:n rakentamisesta Jaitapuriin. Yleinen puitesopimus ensimmäisen kahden EPR:n rakentamisesta allekirjoitettiin joulukuussa 2010.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com