AREVAn Q1/2015 tulos 1,762 miljardia euroa - pieneni 1,1 prosenttia vuoden takaisesta

April 30, 2015

29.4.2015

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015 AREVAn konsolidoitu liikevaihto oli 1,762 miljardia euroa, laskua oli 1,1 % (vertailukelpoinen luku -0,9 %) verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Valuuttakursseilla oli 36 miljoonan euron myönteinen vaikutus liikevaihtoon kyseisenä ajanjaksona, kun taas konsolidoinnilla oli puolestaan 39 miljoonan euron negatiivinen vaikutus.

31. maaliskuuta 2015 konsernilla oli 47,520 miljardin euron tilauskanta, joka kasvoi 1,4 % verrattuna 31. joulukuuhun 2014 (46,866 miljardia euroa), mikä johtuu suotuisista valuuttakurssimuutoksista.

On huomattava, että tilauskanta ei sisällä lokakuussa 2013 EDF:n kanssa tehtyjä sopimuksia koskien EPR-reaktorihanketta Ison-Britannian Hinkley Pointissa eikä tähän liittyvää polttoainetta.Saadut tilaukset olivat yhteensä 881 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015, eli tilaukset kasvoivat verrattuna samaan ajanjaksoon 2014 (668 miljoonaa euroa).

Reaktorit ja palvelut –liiketoimintaryhmä

Suurten projektien tulos nousi verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen ja se kehittyy linjassa Suurten projektien etenemisen kanssa. Tulosta paransivat Flamanville 3 EPR-projektista tulleiden tulojen kasvu sekä Angra 3 –reaktorin loppuunsaattamisprojektin käynnistyminen Brasiliassa. Nämä kompensoivat ennustettua tulojen laskua liittyen Taishan EPR-projektiin Kiinassa. Lisäksi, IAS 11 –kirjanpitostandardin pykälän 32 mukaisesti, joita on sovellettu vuoden 2013 toiselta puoliskolta lähtien, vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Olkiluoto 3 EPR-projektista ei kirjattu tuloja.

Olkiluoto 3 –rakennustyömaalla (AREVAn roolin laajuus: Kokonaisen ydinvoimalan rakentaminen konsortiossa Siemensin kanssa) asiakkaan (TVO) kanssa pidettiin lukuisia kokouksia, joissa käytiin läpi yksityiskohtaisesti AREVAn tekemät sitoumukset hankkeen kaikilla osa-alueilla niin organisaation, teknologian kuin käytännön tasoillakin. Kokonaisaikataulu on linjassa suunnitelman kanssa, erityisesti automaatiojärjestelmän testauksen osalta.

Lue lisää

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com