AREVA aloittaa neuvottelut ammattiliittojen kanssa osana kilpailukyvyn parantamissuunnitelmaansa

May 08, 2015

7.5.2015

AREVAn johto on aloittanut ammattiliittojen kanssa neuvottelut, joita käydään kolmivuotiskaudelle 2015–2017. Triennial Transition Contract for Human Capital and Economic Safeguard of the Group –ohjelma on osa konsernin kilpailukyvyn parantamisohjelmaa. Yhtiön taloudellinen tilanne vaatii välittömiä toimenpiteitä, joilla tavoitellaan miljardin euron säästöjä vuoteen 2017 mennessä.

Investointien vähentämisen sekä ostotoiminnan tehostamisen lisäksi AREVA tähtää henkilöstökulujen vähentämiseen noin 15 prosentilla Ranskassa ja 18 prosentilla muualla maailmassa. Tavoitteeseen pääsemisenen vaatii työpaikkojen määrän, palkkojen, tuotannon organisoinnin sekä työajan tarkistamista. Ohjelman tarkka vaikutus työpaikkojen lopulliseen määrään selviää ammattiliittojen kanssa käytävien keskustelujen perusteella. Lopputulos riippuu siitä, kuinka paljon eri toimenpiteillä saadaan säästöjä.

AREVAn ohjelma tähtää yleiskustannusten ja henkilöstökulujen vähentämiseen. Näitä ovat yleiskustannusten sekä henkilöstön voitonjako-ohjelman ja lyhyen tähtäimen palkitsemisten leikkaukset. Johto on sitoutunut tekemään kaikkensa varmistaakseen, että mahdolliset työvoiman sopeutukset tehdään vapaaehtoispohjalta.

Jotta ammattiliittojen kanssa voidaan käydä syvällistä keskustelua kaikilla tasoilla, neuvotteluita käydään konsernitasolla, eri yksiköissä ja työmailla.

Neuvottelujen ensimmäinen vaihe käydään touko–kesäkuussa. Sitä seuraa tiedotus- ja neuvotteluvaihe asianomaisten ammattiliittojen kanssa.

 “AREVAn on pikaisesti käynnistettävä kilpailukyvyn parantaminen. Mihin tahansa strategian vaihtoehtoihin ja rahoitussuunnitelmaan päädytään, nyt on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta liiketoimintamme kuluja saadaan alennettua. Olen tietoinen, että tämä prosessi tulee olemaan henkilöstölle vaativa. Tämän vuoksi haluan että kaikki päätökset tehdään läheisessä yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa. Neuvotteluiden tarkoitus on rakentaa yhdessä parhaat ratkaisut, joilla säilytämme osaamisemme ja työpaikkamme. Tämän siirtymävaiheen aikana turvallisuus on jokaisen tärkein prioriteetti”, sanoi AREVAn toimitusjohtaja Philippe Knoche

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com