AREVAn osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2015

July 30, 2015

Pariisi 30. heinäkuuta 2015

AREVAn osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2015

 • Avainluvut (euroa):
  • Tilauskanta: 32,3 miljardia (vastaavanlainen kuin samalla ajanjaksolla 2014)
  • Liikevaihto: 1,930 miljardia (+6,3 % vertailukelpoinen luku 1-6/2014)
  • Käyttökate: 306 miljoonaa (+63 milj. verrattuna 1-6/2014)
  • Liikevoitto: 7 miljoonaa (+219 milj. verrattuna 1-6/2014)
  • Liiketoiminnan rahavirta: 460 miljoonaa (+517 milj. verrattuna 1-6/2014)
  • Liiketoiminnan nettorahavirta yhtiön toiminnasta: -211 miljoonaa (+ 55 milj. verrattuna 1-6/2014)
  • Konsernin nettotulos: -206 miljoonaa (+488 milj. 1-6/2014)
 • Keskeistä puolivuotisjaksolta
  • sopeutussuunnitelman toteuttaminen
  • Olkiluoto 3 (OL3): merkittäviä parannuksia projektin toteutuksessa
  • Flamanville 3 (FA3): EDF:n sopimuksen myötä AREVA toimitti testiohjelman turvallisuusviranomaisille.  Testin tarkoituksena on osoittaa, että laitteet noudattavat uusia turvallisuusvaatimuksia.
  • Sopimukset, joilla lisätään ranskalais-kiinalaista yhteistyötä ydinenergia-alan siviilipuolella (CNNC, CGN ja EDF)
  • Kuljetus- ja ydinvoima logistiikkaa koskevat sopimukset Kiinassa (CNNC)
  • Lopulliset sopimukset Gamesan kanssa Adwen-yhteisyrityksestä
  • Canberran toimintojen alasajo


Sopeutussuunnitelma

 • Toimintasuunnitelma
  • Kilpailukykysuunnitelma on edistynyt (vuoden 2017 tavoite on 1 miljardin euron liiketoiminnan kasvu verrattuna 2014, 500 milj. pois lukien inflaation vaikutus AREVA konsolidoinnin laajuuteen): noin 85 % toimista on tunnistettu
  • Vähennystavoite 5000–6000 työpaikkaa koko konsernissa (3000–4000 Ranskassa) vuoden 2017 loppuun mennessä
  • Vähennysten sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessit alkavat lokakuussa 2015
  • Kaupalliset sopimukset EDF:n kanssa (koskien luonnonuraanin muuntamista, rikastusta, käsittelyä ja kierrätystä)
  • Suurten hankkeiden parempi johtaminen
 • Strateginen tiekartta
  • Ranskan tasavallan presidentin asettamat tavoitteet 3. kesäkuuta 2015 otettu huomioon
  • Kumppanuuden uudelleenmäärittely EDF:n kanssa:

-       strategisten kumppanuus ehtojen määrittely

-       suunnitelma myydä vähintään 75 % AREVA NP:sta EDF:lle

-       suunnitelma luoda uusien reaktoreiden suunnittelu-, projektinjohto- ja markkinointiyksikkö.

 • Rahoitussuunnitelma
 • Yhtiön rahoitussuunnitelma vuosille 2015-2017:
  • Rahoitusvaatimukset: noin 7 miljardia euroa sisältäen seuraavat:
   • kilpailukykysuunnitelma käyttöönotto
   • investointien tarkka harkinta
  • Maksuvalmius vuosina 2015-2017:
   • tytäryhtiöiden kassalimiitit pidetään minimissään
   • oma pääomaehtoinen rahoitus on noin 1,2 miljardia euroa:
   • kassan optimointi
   • optimoitu kassanhallinta (mm. verosaamiset, viikoittain ennusteet)
   • jatkuva pyrkimys hankkia rahoitusta myymällä omaisuutta
  • Omaisuuden myyntiohjelmasta noin 2,4 miljardia euroa:
   • suunnitelma myydä vähintään 75 % AREVA NP -yksiköstä EDF:lle , jonka ohjearvoltaan 2,0 miljardia euroa
   • muiden omaisuuserien myynti: tavoitteena on hankkia noin 0,4 miljardia euroa

-       Lisätoimenpiteillä vahvistetaan likviditeettiä ja pääomaa

 • Merkittävä pääoman korotus mahdollistaa sen, että AREVA taloudellinen asema vahvistuu keskipitkällä aikavälillä
 • Taloudelliset näkymät[1]:
  • Nettokassavirrat yhtiön toiminnasta parantavat taloudellisia näkymiä


Pariisi 30. heinäkuuta 2015 

AREVAn hallitus kokoontui eilen Philippe Varinin johdolla ja vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta, joka päättyi 30. kesäkuuta 2015. Toimitusjohtaja Philippe Knoche kertoi seuraavaa puolivuotistuloksesta:

"Meillä on selkeä tavoite, joka saavutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä: muutamme AREVAn kilpailukykyiseksi yhtiöksi, joka keskittyy ydinliiketoimintaan eli koko ydinpolttoainekiertoon, jossa sillä on maailman mittakaavassa ainutlaatuista sekä henkistä että teollista pääomaa.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla AREVA teki tämänsuuntaisia päätöksiä. Konserni on päättänyt kunnianhimoisesta suunnitelmasta kilpailukyvyn vahvistamiseksi, sitoutunut  vuoropuheluun työmarkkinajärjestöjen kanssa ja tehnyt paljon töitä parantaakseen johtamista suurissa projekteissa, jotka ovat tähän saakka painaneet raskaasti yhtiön taloutta. Yhtiö jatkoi strategisen suunnitelman mukaisesti toimintojensa keskittämistä ja edisti yhteistyötä sopimuksilla EDF:n kanssa. Konserni myös toteutti rahoitussuunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa AREVAn rahoituksellista asemaa keskipitkällä aikavälillä.

Lähikuukausina on jatkettava onnistunutta sopeutussuunnitelmaa, joka takaa muutosturvan ja vuoropuhelun asiakkaiden kanssa. Yksi painopisteistä on järjestää kahden erilaisen, mutta strategisen kumppanuuden yhdistämän yrityksen yhteistyötä ​​ja edistää strategista kumppanuutta. Konsernille erittäin hyvä uutinen, kun Bernard Fontana, joka on hankkinut kannuksensa teollisuudesta ja on kansainvälisesti tunnustettu, tuli AREVA NP:n johtoon.

Lisäksi meidän on aika siirtyä nykyisestä kriisien hallintavaiheesta aikaan, jossa visio ja kehitysstrategia määrittelevät uuden AREVAn. Philippe Varinilla ja minulla on vakaa aikomus rakentaa vankka tulevaisuus yhtiölle, mihin tarvitsemme kaikkien tuen."

 

 

I – Keskeiset konsernin talousluvut

Miljoonaa euroa, me

1-6/2015

1-6/2014 pro forma

Muutos

2015/2014

Tilauskanta

32 300

32 233

+67 me

Liikevaihto

1 930

1 817

+6.3 % vertailukelp.

Käyttökate

306

243

+63 me

Prosenttia myynnistä

15,9 %

13,4 %

+2.5 %-yksikköä

Liiketoiminnan kassavirta

460

(57)

+517 me

Liiketulos

7

(212)

+219 me

Nettotulos emoyhtiön omistajille emoyhtiön lopetetuista toiminnoista [2]

(144)

(479)

+335 me

Konsernin nettotulot

(206)

(694)

+488 me

Osakekohtainen tulos

-0,54e

-1,81e

+1,27e

Liiketoiminnan nettorahavirta yhtiön toiminnasta

(211)

(266)

+55 me

 

30.6.2015

31.12.2014

 

Nettovelka (-) / nettorahavirrat (+)

(6 019)

(5 809)

-211 me

Raportoinnissa siirryttiin vuoden 2014 tietoja on oikaistu IFRS 5:n mukaisesti, nämä selitetään tiivistetysti puolivuotiskonsernitilinpäätöksessä, joka päättyi 30. kesäkuuta 2015. Nämä löytyvät osoitteesta www.areva.com.

 

 III – Sopeutussuunnitelma

 • Olkiluoto 3:
  • AREVA ja TVO ovat edistyneet merkittävästi Olkiluoto 3:n toteutuksessa.
  • Seuraavaksi testataan Olkiluoto 3:n automaatiojärjestelmään TXP:tä, jonka tehtävänä on huolehtia laitoksen operatiivisista toiminnoista. Järjestelmää testataan AREVAn Erlangenin yksikössä Saksassa. AREVA-Siemens-konsortio sai STUKilta 28. heinäkuuta 2015 lopullisen hyväksynnän testaukseen loppuun viemiseksi. 
  • Seuraava askel on lähettää Olkiluoto 3:een automaatiojärjestelmä, jonka toimituspäivämäärä on 31. elokuuta. Se asennetaan paikoilleen syyskuussa 2014 ilmoitetun aikataulun mukaisesti, ja laitos valmistuu joulukuussa 2018.
  • AREVA ja TVO ovat tiivistäneet yhteistyötään, jotta hankkeessa voidaan siirtyä seuraavan vaiheeseen parhaissa mahdollisissa turvallisuusolosuhteissa ja että hanke valmistuu aikataulun mukaisesti.

III – Katsaus AREVAn tulevaan konsolidointiin

Uusi AREVA kattaa tulevaisuudessa kaikki polttoainekierronvaiheet: uraanin louhinnan, konversion ja rikastuksen, käytetyn polttoaineen käsittelyn ja kierrätyksen sekä ydinvoimaloiden purkamisen että radioaktiivisten aineiden kaikki vaiheet aina kuljetuksesta ja myyntiin.

Uusi AREVA keskittyy ydinliiketoimintaansa, eikä sen ei enää tarvitse ottaa riskejä uudisrakentamistoiminnasta ja näin yhtiö tehostaa toimintojaan.

AREVAn ja EDF:n kumppanuus vahvistaa ydinliiketoimintoja, ja AREVA pysyy jatkossakin maailman johtavana ydinteollisuuden toimijana, jolloin se vastaa 80 % kaikista ydinvoimaprojekteista.

Konserni saavuttaa noin 4 miljardin euron liikevaihdon. Yhtiöllä on vahvat näkymät vahvan tilauskannan ansiosta, mikä vastaa 7 vuoden liikevaihtoa. Lisäksi pääoman korotus vahvistaa edelleen yhtiön taloudellista asemaa.

 


[1] Perustuu olemassa olevaan tietoon konsolidaatiosta ja valuuttakursseista.

[2] AREVA NP-, Nuclear Measurements-, Solar Energy- ja Wind Energy -toiminnot

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com