Yhdysvallat: AREVA toimittaa uuden sukupolven painevesireaktoriin GAIA-polttoaineratkaisun

July 09, 2015

9. heinäkuuta 2015

AREVA on toimittanut ensimmäistä kertää seuraavan sukupolven painevesireaktoriin testiniput GAIA-polttoaineratkaisuja.

AREVAn GAIA-polttoaineratkaisu on maailmanlaajuisen tutkimus- ja kehitystyön tulos, jolla vastataan laitosten alati kasvaviin turvallisuus-, luotettavuus- ja kestävyysvaatimuksiin. Edistysaskeleita ovat entistä parempi suorituskyky eri lämpötiloissa, maanjäristyskestävyys ja parannettu mekaaninen käyttäytyminen.

"Tämä toimitus on tärkeä askel GAIAn käyttöönotossa Yhdysvaltain markkinoilla. Se on innovatiivinen ratkaisu, joka tarjoaa vastauksen asiakkaiden toiminnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin", kertoo AREVAN Fuel Business Linen varatoimitusjohtaja Marc Chevrel.

"Tämä on iso onnistuminen AREVAN tutkimus- ja tuotekehitystiimeille."

Ranskassa EDF ja AREVA tekevät töitä, jotta GAIAsta saataisiin koeniput EDF-eaktoriin.

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com