EPR™-reaktori: yleisesittely

EPR™-reaktori on AREVAN suunnittelema 1650MWe:n painevesireaktori. Sen perustana ovat moderni, testatty käyttösuunnittelu, vuosikymmenten tutkimus- ja tuotekehitysohjelmat Ranskassa ja Saksassa, Euroopan johtavien ydinvoimalayhtiöiden aktiivinen osallistuminen ja tuhansien käyttövuosien tuoma kokemus.
EPR-reaktori edustaa voimalaitossuunnittelun ja turvallisuuden huippua. Se tuottaa hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä, täyttää Euroopan tiukimmat turvallisuusstandardit ja aiheuttaa minimaalisia ympäristövaikutuksia.
Parhaillaan on rakenteilla neljä EPR™-reaktoria: Suomessa (Olkiluoto 3), Ranskassa (Flamanville 3) ja Kiinassa (Taishan 1 & 2).

FaktojaEtsitkö yhteenvetoa EPR™-reaktorin keskeisistä ominaisuuksista?


Kehittynyt suunnittelu, uusinta huipputekniikkaa

EPR™-reaktori perustuu kevytvesireaktoriteknologian uusimpiin saavutuksiin ja edustaa jatkuvan innovaatioprosessin huippua.

Vankka kokemus, maailmanluokan asiantuntemus

AREVAn ensimmäisten EPR™-reaktorien toimituksilla on vankka kokemuspohja. Olemme rakentaneet 102 ydinvoimalaa 1970-luvulta lähtien ja toimitamme yli 360 eri puolilla maailmaa sijaitsevalle reaktorille käyttö- ja ylläpitotukea sekä polttoaineen käyttösykliin liittyviä palveluja.

Vertailukohta turvallisuutta ajatellen

EPR™-reaktorin suunnittelussa on noudatettu korkeimpia mahdollisia turvallisuustasoja, se kestää hyvin ulkoisia ja sisäisiä häiriövaikutuksia sekä häiriövaikutuksien yhdistelmiä.

Kilpailukykyinen ratkaisu

EPR™ tuottaa sähköä monentyyppisistä polttoaineista turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Käyttämällä poikkeuksellisen kustannustehokasta energianlähdettä se takaa ennakoitavissa olevat kustannukset pitkällä aikavälillä, erityisesti fossiilisten polttoainevarantojen vähentyessä.

Kestävän kehityksen mukainen reaktori

Parannetun turvallisuutensa ja korkean tehokkuutensa ansiosta EPR™ on ympäristön kannalta parannus olemassa oleviin kevytvesireaktoreihin.

Virtuaalikäynti EPR™-voimalassa

Tapa, jolla EPR™-voimalan yksiköt on sijoiteltu, takaa ainutlaatuisen kestävyyden äärimmäisiä häiriötekijöitä tai häiriötekijöiden yhdistelmiä vastaan. Näitä voivat olla maanjäristykset, tulvat, suurten lentokoneiden törmäykset tai räjähdykset.